Loading...
Giỏ hàng 0
new
ICAPS © Mobiweb: Công cụ chuyển giao tối ưu hóa và an toàn giữa các công trình, vận hành
ICAPS © Mobiweb: Công cụ chuyển giao tối ưu hóa và an toàn giữa các công trình, vận hành
new
Ansys Parametric Design Language (APDL) - Ngôn ngữ mô phỏng
Ansys Parametric Design Language (APDL) - Ngôn ngữ mô phỏng
new
Ansys - Phần mềm mô phỏng kết cấu công trình
Ansys - Phần mềm mô phỏng kết cấu công trình
new
windPRO - Phần mềm phân tích, tính toán năng lượng gió
windPRO - Phần mềm phân tích, tính toán năng lượng gió
new
Midas – Phần mềm phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc
Midas – Phần mềm phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc
new
IDEA StatiCa Steel – Phần mềm triển khai chi tiết liên kết thép
IDEA StatiCa Steel – Phần mềm triển khai chi tiết liên kết thép
Enscape – Phần mềm Render kiến trúc theo thời gian thực
Enscape – Phần mềm Render kiến trúc theo thời gian thực
new
SketchUp Pro 2022 – Phần mềm mô hình 3D biến ý tưởng của bạn thành hiện thực
SketchUp Pro 2022 – Phần mềm mô hình 3D biến ý tưởng của bạn thành hiện thực
new
PVTsim Nova – Công cụ mô phỏng hồ chứa, dòng chảy và quy trình
PVTsim Nova – Công cụ mô phỏng hồ chứa, dòng chảy và quy trình
new
Pipedata-Pro – Phần mềm dùng trong thiết kế đường ống
Pipedata-Pro – Phần mềm dùng trong thiết kế đường ống
new
PIPESIM - Công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha
PIPESIM - Công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha
new
Petrel - Phần mềm sử dụng trong việc minh giải địa chấn, xây dựng mô hình địa chất và thủy động lực mỏ
Petrel - Phần mềm sử dụng trong việc minh giải địa chấn, xây dựng mô hình địa chất và thủy động lực mỏ
new
OpenWindPower – Phần mềm phân tích tua-bin gió ngoài khơi
OpenWindPower – Phần mềm phân tích tua-bin gió ngoài khơi
new
Orcaflex – Phần mềm Phân tích động cho các công trình hàng hải ngoài khơi
Orcaflex – Phần mềm Phân tích động cho các công trình hàng hải ngoài khơi
new
Phần mềm Tribon Solutions – đóng tàu và thiết kế hàng hải
Phần mềm Tribon Solutions – đóng tàu và thiết kế hàng hải
new
MAXSURF – Phần mềm phân tích và thiết kế tàu biển
MAXSURF – Phần mềm phân tích và thiết kế tàu biển
new
Phần mềm mô hình hoá Rhinoceros (Rhino 3D)
Phần mềm mô hình hoá Rhinoceros (Rhino 3D)
new
Phần mềm PropCad – Phần mềm hàng đầu cho thiết kế chân vịt
Phần mềm PropCad – Phần mềm hàng đầu cho thiết kế chân vịt
new
Giải pháp ArcGIS GeoBIM
Giải pháp ArcGIS GeoBIM
new
Phần mềm USFOS – Phần mềm tính toán vật liệu làm việc ngoài giới hạn đàn hồi
Phần mềm USFOS – Phần mềm tính toán vật liệu làm việc ngoài giới hạn đàn hồi
new
Phần mềm Aveva Marine
Phần mềm Aveva Marine
hot -6 %
Phần mềm Akselos – Phần mềm mô phỏng kỹ thuật
Phần mềm Akselos – Phần mềm mô phỏng kỹ thuật
Phần mềm Questor – Thiết kế sơ bộ và tính toán chi phí đầu tư ban đầu của Dự án khai thác
Phần mềm Questor – Thiết kế sơ bộ và tính toán chi phí đầu tư ban đầu của Dự án khai thác
Phần mềm Primavera P6 EPPM
Phần mềm Primavera P6 EPPM
Phần mềm Caesar II
Phần mềm Caesar II
Phần mềm SAP2000
Phần mềm SAP2000
Phần mềm AndDesign
Phần mềm AndDesign
Phần mềm Intergraph Smart3D
Phần mềm Intergraph Smart3D
Phần mềm Best-Fit
Phần mềm Best-Fit
Phần mềm Auto PIPE
Phần mềm Auto PIPE
Phần mềm EDMS
Phần mềm EDMS
Phần mềm Haxegon Intergraph EDMS
Phần mềm Haxegon Intergraph EDMS
Phần mềm SmartPlant Enterprise for Owner
Phần mềm SmartPlant Enterprise for Owner
Phần mềm PLAXIS 2D WorkSuite
Phần mềm PLAXIS 2D WorkSuite
Phần mềm PLAXIS 3D WorkSuite
Phần mềm PLAXIS 3D WorkSuite
Phần mềm PLAXIS 2D
Phần mềm PLAXIS 2D
Phần mềm PLAXIS Monopile Designer
Phần mềm PLAXIS Monopile Designer
Phần mềm PLAXIS 3D
Phần mềm PLAXIS 3D
Phần mềm PLAXIS VIP
Phần mềm PLAXIS VIP
Phần mềm PLAXIS MoDeTo
Phần mềm PLAXIS MoDeTo

Khách hàng & Đối tác