Loading...
Giỏ hàng 0
Ansys Parametric Design Language (APDL) - Ngôn ngữ mô phỏng
Ansys Parametric Design Language (APDL) - Ngôn ngữ mô phỏng
Ansys - Phần mềm mô phỏng kết cấu công trình
Ansys - Phần mềm mô phỏng kết cấu công trình
new
Phần mềm NX - Giải pháp tổng thể CAD/CAM/CAE cao cấp
Phần mềm NX - Giải pháp tổng thể CAD/CAM/CAE cao cấp
hot
Giải pháp đào tạo nội bộ trực tuyến - eLearning
Giải pháp đào tạo nội bộ trực tuyến - eLearning
new
Giải pháp quản lý năng lượng cho doanh nghiệp từ Wonderware
Giải pháp quản lý năng lượng cho doanh nghiệp từ Wonderware
new
windPRO - Phần mềm phân tích, tính toán năng lượng gió
windPRO - Phần mềm phân tích, tính toán năng lượng gió
new
Midas – Phần mềm phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc
Midas – Phần mềm phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc
hot
Nitro PDF - Phần mềm tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi file PDF chuyên nghiệp
Nitro PDF - Phần mềm tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi file PDF chuyên nghiệp
new
IDEA StatiCa Steel – Phần mềm triển khai chi tiết liên kết thép
IDEA StatiCa Steel – Phần mềm triển khai chi tiết liên kết thép
Enscape – Phần mềm Render kiến trúc theo thời gian thực
Enscape – Phần mềm Render kiến trúc theo thời gian thực
new
SketchUp Pro 2022 – Phần mềm mô hình 3D biến ý tưởng của bạn thành hiện thực
SketchUp Pro 2022 – Phần mềm mô hình 3D biến ý tưởng của bạn thành hiện thực
PVTsim Nova – Công cụ mô phỏng hồ chứa, dòng chảy và quy trình
PVTsim Nova – Công cụ mô phỏng hồ chứa, dòng chảy và quy trình
new
Pipedata-Pro – Phần mềm dùng trong thiết kế đường ống
Pipedata-Pro – Phần mềm dùng trong thiết kế đường ống
PIPESIM - Công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha
PIPESIM - Công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha
Petrel - Phần mềm sử dụng trong việc minh giải địa chấn, xây dựng mô hình địa chất và thủy động lực mỏ
Petrel - Phần mềm sử dụng trong việc minh giải địa chấn, xây dựng mô hình địa chất và thủy động lực mỏ
TeamViewer: Ứng dụng điều khiển từ xa - Hội họp trực tuyến
TeamViewer: Ứng dụng điều khiển từ xa - Hội họp trực tuyến
new
OpenWindPower – Phần mềm phân tích tua-bin gió ngoài khơi
OpenWindPower – Phần mềm phân tích tua-bin gió ngoài khơi
Phần mềm Quản lý & Điều hành Cảng biển
Phần mềm Quản lý & Điều hành Cảng biển
new
Orcaflex – Phần mềm Phân tích động cho các công trình hàng hải ngoài khơi
Orcaflex – Phần mềm Phân tích động cho các công trình hàng hải ngoài khơi
Xe đạp 3 bánh gấp gọn chỉ trong 1 thao tác
Xe đạp 3 bánh gấp gọn chỉ trong 1 thao tác
new
Phần mềm PTC WindChill
Phần mềm PTC WindChill
new
Phần mềm PTC CREO PARAMETRIC
Phần mềm PTC CREO PARAMETRIC
new
Phần mềm PTC Mathcad
Phần mềm PTC Mathcad
hot
Docusign e-signature - Giải pháp Trình ký điện tử thông minh
Docusign e-signature - Giải pháp Trình ký điện tử thông minh
new
Adobe Acrobat - Giải pháp tối ưu cho Xử lý tập tin PDF
Adobe Acrobat - Giải pháp tối ưu cho Xử lý tập tin PDF
hot
Adobe Sign - Giải pháp tối ưu cho Chữ ký điện tử
Adobe Sign - Giải pháp tối ưu cho Chữ ký điện tử
hot
Phần mềm thiết kế Adobe Creative Cloud
Phần mềm thiết kế Adobe Creative Cloud
new
ADOBE SUBSTANCE 3D - Bộ công cụ vẽ 3D chuyên nghiệp
ADOBE SUBSTANCE 3D - Bộ công cụ vẽ 3D chuyên nghiệp
new
Giải pháp Hoá đơn điện tử - eInvoice
Giải pháp Hoá đơn điện tử - eInvoice
new
Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA) - akaBot
Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA) - akaBot
new
Giải pháp hợp đồng điện tử - eContract
Giải pháp hợp đồng điện tử - eContract
new
Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương - iHRP
Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương - iHRP
new
BricsCAD Mechanical - Phần mềm dành cho mô hình lắp dựng và thiết kế tấm kim loại
BricsCAD Mechanical - Phần mềm dành cho mô hình lắp dựng và thiết kế tấm kim loại
new
BricsCAD BIM - Phần mềm dành cho các Kiến trúc sư, Kỹ sư và Nhà thầu
BricsCAD BIM - Phần mềm dành cho các Kiến trúc sư, Kỹ sư và Nhà thầu
new
BricsCAD PRO – Phần mềm Dựng hình 2D và 3D tương thích với nhiều phần mềm khác
BricsCAD PRO – Phần mềm Dựng hình 2D và 3D tương thích với nhiều phần mềm khác
new
BricsCAD Lite: Phần mềm Tạo và tùy chỉnh mô hình 2D cho mọi đối tượng
BricsCAD Lite: Phần mềm Tạo và tùy chỉnh mô hình 2D cho mọi đối tượng
hot
Phần mềm BricsCAD
Phần mềm BricsCAD
hot
Trend Micro Container Security – An ninh vùng chứa
Trend Micro Container Security – An ninh vùng chứa
hot
AVEVA Batch Management – Phần mềm quản lý các hoạt động linh hoạt của hệ thống
AVEVA Batch Management – Phần mềm quản lý các hoạt động linh hoạt của hệ thống
hot
AVEVA Communication Drivers: Giải pháp giúp tăng tính khả dụng của chẩn đoán hệ thống tích hợp
AVEVA Communication Drivers: Giải pháp giúp tăng tính khả dụng của chẩn đoán hệ thống tích hợp

Khách hàng & Đối tác