Loading...
Giỏ hàng 0
new
Phần mềm thiết kế kết cấu bê tông ngoài khơi – ShellDesign và Sesam
Phần mềm thiết kế kết cấu bê tông ngoài khơi – ShellDesign và Sesam
new
Phần mềm thiết kế tuabin gió - Bladed
Phần mềm thiết kế tuabin gió - Bladed
new
PHAST - Phần mềm phân tích rủi ro - mô hình hóa hậu quả toàn diện cho tất cả các giai đoạn của quá trình thiết kế và vận hành ngành công nghiệp.
PHAST - Phần mềm phân tích rủi ro - mô hình hóa hậu quả toàn diện cho tất cả các giai đoạn của quá trình thiết kế và vận hành ngành công nghiệp.

Khách hàng & Đối tác