Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm PLAXIS Monopile Designer

PLAXIS Monopile Designer (tên cũ PLAXIS MoDeTo) là ứng dụng tiên tiến nhất cho thiết kế móng dạng monopile (móng cọc đơn thân). Với PLAXIS Monopile Designer, bạn có thể tối ưu hóa đáng kể các thiết kế cho dự án móng monopile và giảm chi phí thép, chi phí chế tạo, vận chuyển và lắp đặt.

Phần mềm PLAXIS Monopile Designer sử dụng phương pháp tiên tiến và sáng tạo nhất để thiết kế các monopiles chịu tải bên – Phân tích đất cọc (Pile Soil Analysis PISA). Phương pháp này là phương pháp hay nhất của ngành để phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi hiện tại và trong tương lai. Thông qua đó, PLAXIS Monopile Designer giải quyết nhiều thiếu sót của các phương pháp thiết kế xây dựng truyền thống khác trong lĩnh vực tuabin gió ngoài khơi.

PLAXIS Monopile Designer hoàn toàn có thể tương tác với PLAXIS 3D và có thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập khi xác định các đường cong phản ứng của đất (thiết kế dựa trên quy tắc) hoặc với giải pháp phần mềm địa kỹ thuật tiên tiến và được sử dụng rộng rãi nhất khi trích xuất chúng ở dạng số từ mô hình 3D FEM (mô hình 3D phần tử hữu hạn – thiết kế dựa trên phương pháp số).

Làm việc cùng nhau, PLAXIS Monopile Designer và PLAXIS 3D dễ dàng tự động hóa quá trình tạo và tính toán mô hình 3D, chuẩn hóa và tham số hóa các đường cong phản ứng của đất để hiệu chỉnh mô hình 1D.

KHẢ NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Phân tích lớp đất theo PISA Phase 2

Với phần mềm PLAXIS Monopile Designer CONNECT Edition, bạn có thể kết hợp nhiều sets đường cong phản ứng của đất, dựa trên quy tắc hoặc được hiệu chỉnh số từ các cấu hình đất đồng nhất, để tiến hành phân tích 1D của các đơn nguyên trong đất nhiều lớp phù hợp với các nghiên cứu PISA Phase 2. Sau khi một bộ đường cong phản ứng đất được hiệu chỉnh đối với cấu hình đất đồng nhất, chúng có thể được lưu trữ và tái sử dụng để tạo ra nhiều địa tầng phân lớp, ví dụ để phân tích các vị trí khác nhau trong một trang trại điện gió ngoài khơi.

Phân tích lớp đất theo PISA Phase 2

Tích hợp liền mạch với PLAXIS

Sử dụng PLAXIS Monopile Designer như một ứng dụng độc lập khi cung cấp các đường cong phản ứng của đất hoặc kết nối với PLAXIS 3D để hiệu chỉnh chúng bằng số theo các đặc tính cụ thể của địa điểm. Ghép nối PLAXIS Monopile Designer với PLAXIS 3D để có giải pháp phần tử hữu hạn đã được chứng minh tốt và mạnh mẽ cho bất kỳ loại cấu trúc ngoài khơi hoặc trên bờ nào và đạt được khả năng thiết kế đầy đủ của bạn.

3D Design Verification

Tối ưu hóa thiết kế monopile

Với PLAXIS Monopile Designer CONNECT Edition bạn có thể phân tích khả năng chống lại tải trọng bên của móng monopile dựa trên mô hình phần tử hữu hạn chùm 1D Timoshenko và các đường cong phản ứng thực tế của đất. Cách tiếp cận này chính xác ngay cả đối với các monopiles có đường kính lớn, trong khi vẫn giữ được nhiều giả thiết của phương pháp P-Y truyền thống. Do đó, bạn có thể giảm chiều dài của cọc lên đến 35 phần trăm.

Phương pháp tối ưu hóa thiết kế monopile

Nghiên cứu hiện đại đưa vào thực tiễn kỹ thuật

Được phát triển với sự hợp tác của Đại học Oxford, PLAXIS Monopile Designer chuyển phương pháp thiết kế nâng cao được thiết lập trong báo cáo nghiên cứu PISA Phase 1 và Phase 2 sang thực tiễn thiết kế ngành hiện tại.

Nghiên cứu hiện đại đưa vào thực tiễn kỹ thuật

Sử dụng các đường cong API P-Y tiêu chuẩn cho đất sét và cát

Ngoài các đường cong phản ứng đất PISA dựa trên số hoặc dựa trên quy tắc, các kỹ sư có thể mô hình hóa hành vi của đất trong các phân tích 1D bằng cách sử dụng các đường cong P-Y được hệ thống hóa cho đất sét và cát theo tiêu chuẩn API RP 2A-WSD.

3D Design Verification

Tự động hóa việc tạo và tính toán mô hình PLAXIS 3D phần tử hữu hạn (PLAXIS 3D FEM) để xác minh hình học đơn phân cuối cùng và xác thực phương pháp thiết kế 1D, theo yêu cầu của hầu hết các tiêu chuẩn thiết kế. Các mô hình xác minh thiết kế có thể được tạo cho cả cấu hình đồng nhất và cấu hình phân lớp.


Monopile Designer

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác