Loading...
Giỏ hàng 0
new
Phần mềm OLGA

Phần mềm OLGA – Mô phỏng dầu khí để vận chuyển dầu, khí đốt tự nhiên và nước trong cùng một đường ốngCác ứng dụng mô phỏng dòng chảy chính

Trình mô phỏng OLGA cho phép các ứng dụng mô phỏng dòng chảy chính, bao gồm:

  1. Xử lí chất lỏng
  2. Kích thước dải phân cách
  3. Quản lý chất rắn
  4. Mô phỏng các quy trình vận hành chính bao gồm khởi động, tắt máy và quá trình bơm
  5. Lập mô hình cho kế hoạch dự phòng
  6. Đánh giá rủi ro môi trường trong môi trường khoan nước sâu phức tạp.

Tối đa hóa sản xuất và giảm thiểu rủi ro Thiết kế và vận hành hệ thống sản xuất thành công đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về hành vi dòng chảy đa pha. Mô hình hóa và mô phỏng dòng chảy cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành vi dòng chảy, bao gồm vật lý mô tả dòng chảy qua toàn bộ hệ thống sản xuất, từ lỗ hồ chứa đến cơ sở xử lý. Trình mô phỏng luồng đa pha động OLGA mô hình các hành vi phụ thuộc thời gian hoặc luồng tạm thời để tối đa hóa tiềm năng sản xuất. Mô hình nhất thời là một thành phần thiết yếu cho nghiên cứu khả thi và thiết kế phát triển lĩnh vực. Mô phỏng động là rất cần thiết trong nước sâu và được sử dụng rộng rãi trong cả phát triển ngoài khơi và trên bờ để điều tra hành vi nhất thời trong đường ống và giếng nước. Mô phỏng nhất thời với trình mô phỏng OLGA cung cấp một chiều bổ sung cho các phân tích trạng thái ổn định bằng cách dự đoán động lực học của hệ thống như thay đổi thời gian thay đổi tốc độ dòng chảy, thành phần chất lỏng, nhiệt độ, lắng đọng chất rắn và thay đổi vận hành. Từ động lực học giếng khoan cho bất kỳ sự hoàn thiện tốt nào cho đến các hệ thống đường ống với tất cả các loại thiết bị xử lý, trình mô phỏng OLGA cung cấp một dự đoán chính xác về các điều kiện hoạt động chính liên quan đến dòng chảy thoáng qua.

Maximize production and minimize risk

Key flow simulation applications

OLGA giúp tối đa hóa sản xuất và giảm thiểu rủi ro

Việc thiết kế và vận hành hệ thống sản xuất thành công đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về hành vi của dòng chảy nhiều pha. Mô hình hóa và mô phỏng dòng chảy cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành vi của dòng chảy, bao gồm cả vật lý mô tả dòng chảy qua toàn bộ hệ thống sản xuất, từ lỗ chứa nước đến cơ sở xử lý.

Bộ mô phỏng luồng đa pha động OLGA mô hình hóa các hành vi phụ thuộc vào thời gian, hoặc luồng nhất thời, để tối đa hóa tiềm năng sản xuất. Mô hình hóa thoáng qua là một thành phần thiết yếu cho các nghiên cứu khả thi và thiết kế phát triển hiện trường. Mô phỏng động là điều cần thiết ở vùng nước sâu và được sử dụng rộng rãi trong các phát triển ngoài khơi và trên bờ để điều tra hành vi nhất thời trong đường ống và giếng khoan.

Mô phỏng thoáng qua với trình mô phỏng OLGA cung cấp một chiều bổ sung cho các phân tích trạng thái ổn định bằng cách dự đoán động lực học của hệ thống như những thay đổi theo thời gian về tốc độ dòng chảy, thành phần chất lỏng, nhiệt độ, sự lắng đọng chất rắn và những thay đổi trong hoạt động.

Từ động lực tốt cho bất kỳ quá trình hoàn thành tốt nào đến hệ thống đường ống với tất cả các loại thiết bị quy trình, bộ mô phỏng OLGA cung cấp dự đoán chính xác về các điều kiện vận hành chính liên quan đến dòng chảy nhất thời.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác