Loading...
Giỏ hàng 0
hot
Phần mềm ANSYS

ANSYS là một phần mềm mạnh được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới, có thể đáp ứng các yêu cầu nói trên của cơ học. Trong tính toán thiết kế cơ khí, phần mềm ANSYS có thể liên kết với các phần mềm thiết kế mô hình hình học 2D và 3D để phân tích trường ứng suất, biến dạng, trường nhiệt độ, tốc độ dòng chảy, có thể xác định được độ mòn, mỏi và phá huỷ của chi tiết. Nhờ việc xác định đó, có thể tìm các thông số tối ưu cho công nghệ chế tạo.

ản quyền phần mềm ANSYS

ANSYS, Inc. là một nhà phát triển phần mềm kỹ thuật máy tính của Hoa Kỳ có trụ sở tại phía nam của Pittsburgh ở Cecil Township, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ansys phát hành phần mềm phân tích kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực bao gồm phân tích cấu trúc, động lực học tính toán.v.v…ANSYS là một phần mềm mạnh được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới, có thể đáp ứng các yêu cầu nói trên của cơ học. Trong tính toán thiết kế cơ khí, phần mềm ANSYS có thể liên kết với các phần mềm thiết kế mô hình hình học 2D và 3D để phân tích trường ứng suất, biến dạng, trường nhiệt độ, tốc độ dòng chảy, có thể xác định được độ mòn, mỏi và phá huỷ của chi tiết. Nhờ việc xác định đó, có thể tìm các thông số tối ưu cho công nghệ chế tạo.

ANSYS còn cung cấp phương pháp giải các bài toán cơ với nhiều dạng mô hình vật liệu khác nhau: đàn hồi tuyến tính, đàn hồi phi tuyến, đàn dẻo, đàn nhớt, dẻo, dẻo nhớt, chảy dẻo, vật liệu siêu đàn hồi, siêu dẻo, các chất lỏng và chất khí …

ANSYS cung cấp một bộ phần mềm toàn diện mở rộng, cung cấp truy cập vào hầu như bất kỳ lĩnh vực mô phỏng kỹ thuật mà một quá trình thiết kế đòi hỏi. Các tổ chức trên toàn thế giới tin tưởng ANSYS cung cấp giá trị tốt nhất cho đầu tư phần mềm mô phỏng kỹ thuật của họ.Sự phát triển sản phẩm mô phỏng kỹ thuật đã phát triển đến một cấp độ khác – chiều sâu và bề rộng của phần mềm cùng với khả năng mở rộng, nền tảng multiphysics toàn diện và kiến trúc thích ứng đã đặt công nghệ của Ansys lên một tầm cao khác với các công cụ CAE khác. Những ưu điểm này của ANSYS mang lại giá trị cho quá trình thiết kế kỹ thuật bằng cách cung cấp hiệu quả, thúc đẩy sự đổi mới và giảm các trở ngại, cho phép thực hiện các mô phỏng phức tạp.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác