Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm PLAXIS 3D

PLAXIS 3D – phần mềm mô hình 3D, phân tích tính toán địa kỹ thuật công trình

PLAXIS 3D bộ phần mềm 3D phần tử hữu hạn mạnh mẽ trong mô hình, phân tích ổn định và biến dạng của kết cấu đất, đá trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình. PLAXIS được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu bởi các công ty hàng đầu về địa kỹ thuật, các viện nghiên cứu, các kỹ sư xây dựng và kỹ sư địa kỹ thuật trong ngành xây dựng và địa chất công trình. Ứng dụng trong các bài toán về đào đất, đắp đất, đào hầm, hố đào xâu, khai khoáng, năng lượng và môi trường…

Các modules mở rộng

PLAXIS 3D PlaxFlow: 3D PlaxFlow là một module mở rộng của PLAXIS 3D. Dòng chảy ngầm là vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình, môi trường, thủy lợi. Để tính đến lưu lượng nước ngầm trong các phần mềm địa kỹ thuật bắt buộc phải sử dụng các mô hình tiên tiến để mô phỏng hành vi không bão hòa, hành vi phụ thuộc thời gian và dị hướng của đất.

PLAXIS 3D Dynamic: 3D Dynamics là một module mở rộng của PLAXIS 3D. Đất đá và kết cấu công trình không chỉ chịu tác động của tải trọng tĩnh do xây dựng mà còn chịu tác động của các nguồn tải trọng động trên bê mặt cũng như dưới lòng đất. Khi tải trọng đủ mạnh, như tải trọng động đất chúng có thể gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho công trình. Nguồn rung có thể từ nhiều nguồn khác nhau do con người hoặc do thiên nhiên. Trong khu vực thành thị, nguồn rung có thể do phương tiện xe cộ, do quá trình đóng cọc, máy móc hạng nặng hoạc do tàu điện gây nên. Nguồn rung từ thiên nhiên trong lòng đất do động đất gây ra. Với module Dynamics trong PLAXIS có thể phân tích tác động của các tải trọng động ảnh hướng tới cấu trúc nền đất và kết cấu công trình.


Mô hình


Automatic Swept Meshing for more efficient meshes
Elastoplasticity for beams and plates
Revolve around axis tool
CAD import and export
Nonlinear geogrids: Elastoplastic (N-ε) and Viscoelastic(time-dependent)
Cross and parallel permeability in interfaces
Polar and rectangular array
Easy definition of rock bolts and girders in Tunnel Designer
Define excavation sequence in the Tunnel Designer
Automatic generation of staged construction phases for tunnels
Design arbitrary geometries combining NURBS curves and polycurves
Automate processes with full command line support and remote scripting API
Mô hình vật liệu


Material Models
Masonry
Mohr-Coulomb (Linear Elastic Perfectly Plastic)
N2PC-Salt
Hardening soil
Hardening Soil (Isotropic hardening)
Hardening Soil with small-strain stiffness (HSSmall)
Hoek-Brown (rock behavior)
Soft soil (with and without creep)
NGI-ADP model
Jointed rock
Hoek-Brown with parameter guide
Hoek & Brown model with softening
Sekiguchi-Ohta, viscid and inviscid
User-defined soil models
Joined Rock (anisotropy)
UBC3D-PLM (based on UBCSAND)
Soft Soil
Soft Soil Creep (time dependent behavior)
Modified Cam-Clay
Sekiguchi-Ohta
NGI-ADP (anisotropic undrained shear strength)
UDCAM-S
Concrete
Creep-SCLAY1S
Generalized Hardening Soil
Isotropic Jointed Rock with Mohr-Coulomb Failure Criterion
OC-Clay
SHANSEP MC
SHANSEP NGI-ADP
Visco-elastic perfectly plastic
Tính toánField stress initial calculation type
Full 64-bit software
Multicore computing
Well-proven and robust calculation procedures
Plastic calculation, consolidation analysis, and safety analysis
Pseudo-static and dynamic analysis, including dynamics with consolidation
Facilities for steady-state groundwater flow calculations, including flow-related material parameters, boundary conditions, drains, and wells
Fully coupled flow-deformation analysis
Convenient and intuitive Phase explorer
Automatic regeneration of construction stages for geometric changes
Kết quả tính toánStructural forces from cylindrical and square volume piles
Realistic assessment of stresses and displacements
Output Model Explorer
Movable cross-sections
Extensive report and movie generator
Contour, shading, iso-surface, and vectors plots
Advanced data slicing 
Ứng dụng thường gặp


Rock-mass response and surface settlements due to tunneling, mining, or reservoir depletion
Slope stability and seepage analysis for earth and tailing dams, embankments, and open pit mines
Predicting differential settlements of buildings adjacent to excavation pits
Stability of and seepage into excavation pits, lateral displacements of diaphragm walls
Bearing capacity analysis of suction anchors
Calculate consolidation time for pore pressure dissipation in undrained loading problems 
Dịch vụ hỗ trợ Subscription Entitlement 


Provides a universal ID to link together all activity within Bentley applications
Manage license entitlements at a user level, without requiring activation keys or hardware dongles
Access personal learn material, paths and history, timely product related news, automatic product updates and notifications

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác