Loading...
Giỏ hàng 0

Giới thiệu chung

Ăn mòn do chất lỏng trong quy trình gây ra là một trong những thách thức chính trong thiết kế và vận hành các cơ sở sản xuất dầu khí, đường ống, cơ sở quy trình và các hệ thống khác. ECE® là một công cụ hỗ trợ các kỹ sư chống ăn mòn thông qua việc ước tính định lượng tốc độ ăn mòn và lựa chọn vật liệu chống ăn mòn. Trọng tâm của ECE là một mô hình phân tích ăn mòn, dựa chắc chắn vào dữ liệu phòng thí nghiệm và các nghiên cứu hiệu chuẩn tại hiện trường với đường ống, đường ống và ống dẫn dưới giếng.

ece-1

ECE được các nhà khai thác, nhà thầu kỹ thuật và nhà cung cấp trên toàn thế giới tin tưởng để hỗ trợ quá trình ra quyết định quan trọng, ví dụ:

 • Nghiên cứu khả thi và khái niệm dự án mới
 • Kỹ thuật thiết kế chi tiết và đầu cuối
 • Lựa chọn vật liệu phù hợp và tiết kiệm chi phí
 • Phân tích các vấn đề ăn mòn trong quá trình vận hành
 • Dự đoán tuổi thọ và kéo dài tuổi thọ

ECE được áp dụng khi sự ăn mòn chủ yếu là do khí axit (cacbon dioxit và hydro sunfua), ví dụ như trong sản xuất dầu khí đầu cuối, đường ống, chế biến hạ nguồn, cũng như trong năng lượng địa nhiệt và một số trường hợp trong sản xuất điện, lọc dầu và các ngành công nghiệp khác.

Các đặc trưng chính

 • Ước tính tốc độ ăn mòn cho ống thép giếng khoan, đường ống dòng chảy và đường ống quy trình
 • Lựa chọn hợp kim chống ăn mòn có tính đến ăn mòn, rỗ và nứt do ăn mòn ứng suất
 • Tính toán nhiều điểm dọc theo chuỗi ống giếng hoặc dọc theo đường ống/đường dòng chảy
 • Chức năng tính toán khối lượng đa luồng với khả năng nhập và xuất bảng tính
 • Xử lý các điều kiện dịch vụ ngọt (CO2) và chua (CO2 + H2S)
 • Đánh giá ăn mòn kết hợp các yếu tố quan trọng như trọng lực API dầu, cắt nước, tốc độ dòng chảy, góc lệch ống, cặn cacbonat và sunfua, chế độ dòng chảy, ăn mòn hàng đầu
 • Phân tích chi phí vòng đời
 • Danh sách tham khảo nhà cung cấp
 • Các tệp trợ giúp kỹ thuật mở rộng
 • Báo cáo, in và lưu các tệp dữ liệu và đầu ra thân thiện với người dùng
 • Sản phẩm được hỗ trợ đầy đủ với hỗ trợ CNTT và kỹ thuật và cập nhật thường xuyên cho người được cấp phép

ece-2

ECE 5.8 – những cập nhật của năm 2023 đã sẵn sàng

Mô hình xác suất Monte Carlo – một công cụ tiết kiệm thời gian mới mạnh mẽ để sử dụng trong các nghiên cứu độ nhạy được thực hiện ở giai đoạn thiết kế hoặc khi mô hình hóa sự thay đổi của dữ liệu thực địa được sử dụng trong các nghiên cứu vận hành

 • Bất kỳ biến đầu vào nào cho bộ dự đoán ăn mòn đường ống dòng chảy ECE hiện có thể được định nghĩa là phân phối xác suất, thay vì một giá trị rời rạc duy nhất
 • Phân phối xác suất được định nghĩa đơn giản bằng cách sử dụng các giá trị tối thiểu và tối đa có thể mong đợi trong phạm vi
 • Hỗ trợ các loại phân phối trong phép tính: đồng đều, chuẩn, tam giác và LogNormal
 • Thực hiện tới 100.000 phép tính Monte Carlo cho mỗi mô phỏng
 • Dự đoán tốc độ ăn mòn dự kiến ​​cho các phần trăm thứ 25, 50, 75, 90, 95 và 99
 • Cung cấp hỗ trợ tính toán Monte Carlo nhập hàng loạt cho tối đa 1000 luồng
 • Cung cấp chức năng báo cáo đầy đủ

Cung cấp thêm phản hồi của người dùng khi nhập dữ liệu không hợp lệ trong quá trình nhập hàng loạt

Cho phép người dùng áp dụng hệ số ức chế vào tốc độ rỗ trong các phép tính ăn mòn

Thêm ứng suất tuyệt đối (Sheer Stress) làm đầu ra cho cả kết quả xuất hàng loạt của phép tính dòng chảy chuẩn và phép tính Monte Carlo

Gskygo là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đội ngũ của Gskygo gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Gskygo theo thông tin sau:

Email: info@gskygo.com | Website: www.gskygo.com

ĐT: +84 +84 90 241 76 06 | Fax: +84 28 3535 0668

Gskygo – Tin cậy & Dài lâu

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác