Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm PLAXIS 2D

PLAXIS 2D gói phần mềm 2D phần tử hữu hạn mạnh mẽ trong mô hình, phân tích ổn định biến dạng trong kết cấu đất và đá. 

PLAXIS 2D gói phần mềm 2D phần tử hữu hạn mạnh mẽ trong mô hình, phân tích ổn định biến dạng trong kết cấu đất và đá. Phần mềm được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu bởi các công ty địa kỹ thuật, các viện nghiên cứu địa kỹ thuật và ngành xây dựng công trình ngầm. Ứng dụng trong các bài toán: đào đất, đắp đất, hố đào sâu, đường hầm, ứng dụng trong khai khoáng và môi trường…


Các module mở rộng:

PLAXIS 2D PlaxFlow: 2D PlaxFlow là một module mở rộng của PLAXIS 2D. Dòng chảy ngầm là vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình, môi trường, thủy lợi. Để tính đến lưu lượng nước ngầm trong các phần mềm địa kỹ thuật bắt buộc phải sử dụng các mô hình tiên tiến để mô phỏng hành vi không bão hòa, hành vi phụ thuộc thời gian và dị hướng của đất.

PLAXIS 2D Dynamic: 2D Dynamics là một module mở rộng của PLAXIS 2D. Đất đá và kết cấu công trình không chỉ chịu tác động của tải trọng tĩnh do xây dựng mà còn chịu tác động của các nguồn tải trọng động trên bê mặt cũng như dưới lòng đất. Khi tải trọng đủ mạnh, như tải trọng động đất chúng có thể gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho công trình. Nguồn rung có thể từ nhiều nguồn khác nhau do con người hoặc do thiên nhiên. Trong khu vực thành thị, nguồn rung có thể do phương tiện xe cộ, do quá trình đóng cọc, máy móc hạng nặng hoạc do tàu điện gây nên. Nguồn rung từ thiên nhiên trong lòng đất do động đất gây ra. Với module Dynamics trong PLAXIS có thể phân tích tác động của các tải trọng động ảnh hướng tới cấu trúc nền đất và kết cấu công trình.

PLAXIS 2D Thermal: 2D Thermal là một module mở rộng của PLAXIS 2D. Module nhiệt cần thiết khi phân tích ảnh hưởng của dòng nhiệt đến thủy lực, tính chất cơ học của đất và kết cấu trong thiết kế địa kỹ thuật. Trong bài toán nhiệt – thủy – cơ học module PlaxFlow cũng sẽ cần đến để tính chính xác bài toán này.

Mô hình


Spatial variation of preconsolidation

Tunnel deconfinement

CAD export (VIP)

Non-linear geogrids: Elastoplastic (N-ε) & Viscoelastic (time-dependent)

Cross and parallel permeability in interfaces

Polar & rectangular array (VIP)

Non-linear embedded beam row (M-Kappa diagrams)

Easy definition of Rock bolts in Tunnel Designer (VIP)

Unlimited combinations of point forces and distributed loads

Mô hình vật liệu


Concrete (VIP)

UBCSand (VIP)

UDCAM-S with cyclic accumulation & optimization tool (VIP)

User Defined Soil Models (VIP)

Soft Soil (with and without creep)

Sekiguchi-Ohta, Viscid & Inviscid (VIP)

NGI-ADP model (VIP)

Jointed Rock

Hoek-Brown with Parameter Guide (VIP)

Tính toán

Field stress initial calculation type (VIP)

Well-proven and robust calculation procedures

Multicore computing (VIP)

Include or exclude soil clusters and/or structural elements in safety analysis

Facilities for steady-state groundwater flow calculations, including flow-related material parameters, boundary conditions, drains and wells.

Distinguish between a Plastic calculation, consolidation-, and safety analysis

Automatic regeneration of construction stages

64-bit Calculation Kernel


Kết quả tính toán


Load-displacement curves
Use the Output command line to display plots, or save plots with user defined resolution
Select number of significant digits displayed
PLAXIS 2D Viewer
Automatic centerline extraction for structural forces plots(VIP)
Structural forces in Volumes (Tunnel lining, retaining wall)
Resulting Force View
Preview Calculation results

Plot Annotations


Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác