Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm Intergraph Smart Instrumentation (SPI)

Phần mềm Intergraph Smart Instrumentation (SPI) – Thiết kế và quản lý dữ liệu hệ thống đo lường tự động hóa

Phần mềm Intergraph Smart Instrumentation (SPI) là giải pháp cung cấp công cụ thiết kế và quản lý các thiết bị đo lường tự động hóa của một công trình cho suốt vòng đời của nó từ thiết kế sơ bộ đến giai đoạn hiệu chỉnh; bao gồm cả xây lắp, vận hành và duy tu bảo dưỡng.

Intools – Smart Plant Instrumentation giúp Mô phỏng và hỗ trợ cơ sở dữ liệu trong thiết kế hệ thống điều khiển

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com


Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác