Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm PLAXIS 2D WorkSuite

Gói phần mềm 2D hoàn chỉnh theo cả hai phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) và cân bằng tới hạn (LEM), gồm đầy đủ các tính năng giúp  mô hình, phân tích tính toán đĩa kỹ thuật công trình dễ dàng hơn

Các nhóm dự án và yêu cầu của chúng có thể khác nhau. PLAXIS 2D WorkSuite tích hợp phần tử hữu hạn mạnh mẽ và thân thiện với người dùng cùng với khả năng phân tích cân bằng giới hạn của các ứng dụng trong PLAXIS để thiết kế và phân tích kết cấu đất, đá và các cấu trúc kết cấu liên quan.

Các công ty và tổ chức áp dụng PLAXIS 2D cho mọi thách thức địa kỹ thuật – từ đào đất, đắp đất và nền móng đến hố đào sâu, khai thác khoáng sản và địa chất hồ chứa. Quy trình làm việc trực quan, mạnh mẽ trọng phân tích, tính toán, tạo báo cáo, cùng với giao diện đồ họa người dùng (GUI) thân thiện với đầy đủ công cụ, lựa chọn và chỉnh sửa, là những gì mà PLAXIS 2D WorkSuite gói phần mềm 2D địa kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay mang lại.

PLAXIS 2D WorkSuite (trước đây là PLAXIS 2D Suite và SoilVision 2D Suite) cung cấp nhiều tính năng chính, bao gồm:

  • Hiệu chỉnh chính xác các mô hình vật liệu.
  • Khả năng tương tác nâng cao với hệ sinh thái Bentley.
  • Tự động hóa các tác vụ để cải thiện hiệu quả với tập lệnh Python.
  • Nhập các tệp CAD để tạo mô hình hợp lý, giúp bạn tiết kiệm thời gian.
  • Tăng cường độ tin cậy với thư viện mô hình cấu thành ưu việt.
  • Truy cập nhiều chức năng hơn với phân tích độ nhạy và biến thể tham số.

Tạo hiệu quả các mô hình với quy trình làm việc địa kỹ thuật hợp lý. Xác định mọi thứ từ cấu trúc đất phức tạp hoặc mặt cắt địa chất đến các yếu tố cấu trúc, chẳng hạn như cọc, neo, vải địa kỹ thuật, tải trọng và chuyển vị quy định. Sử dụng các phần tử cấu trúc được xác định trước và các loại tải trọng giống như trong môi trường CAD để tạo mô hình nhanh và hiệu quả hơn, cho phép bạn có thêm thời gian để xem xét kết quả.

Thực hiện phân tích hai chiều về biến dạng và độ ổn định trong công trình địa kỹ thuật và cơ học đá với PLAXIS 2D WorkSuite. Tính toán thăm dò trong PLAXIS 2D cung cấp các tính năng nâng cao để xem xét sự kết hợp từ biến, dòng chảy ngầm -biến dạng thông qua quá trình hợp nhất phân tích mực nước ngầm hoặc dòng nhiệt ở trạng thái ổn định. Chức năng tối ưu có thể phân tích tác động của rung động trong đất và thực hiện phân tích phản ứng của mặt đất, phân tích hóa lỏng bằng cách sử dụng mô hình PM4Sand và UBCSand. Nâng cao khả năng mô hình hóa nhiệt giúp hiểu được tác động của dòng nhiệt đối với ứng xử thủy lực và cơ học của đất, đá và cấu trúc kết cấu.

PLAXIS 2D WorkSuite bao gồm PLAXIS 2D Ultimate and PLAXIS 2D LE. 

KHẢ NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Phân tích hệ số an toàn

Tận dụng phân tích nâng cao theo phương pháp giảm cường độ và dự đoán chính xác mức độ an toàn liên quan đến độ dốc cùng với các mẫu lỗi liên quan. Phương pháp giảm cường độ thường được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của nền đắp trên đất yếu với mực nước ngầm cao và tác động của tốc độ xây dựng khác nhau. Phân tích đánh giá hệ số an toàn trong PLAXIS cũng có thể được sử dụng một cách thuận lợi trong các tình huống có tương tác cấu trúc mạnh mà việc đánh giá cơ chế phá hoại trước đó không thể đạt được (như việc thực hiện trong phân tích cân bằng giới hạn cổ điển).

Áp dụng các điều kiện biên của mô hình hấp thụ

Áp dụng các điều kiện biên của mô hình nâng cao khi phân tích động yêu cầu các điều kiện biên đặc biệt. Ngoài các điều kiện biên chảy dẻo, các trường tự do, các điều kiện biên xác định theo người dùng có thể được chọn để giảm phản xạ của sóng từ các đường biên của mô hình.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại với native command line

Hưởng lợi từ quyền truy cập bổ sung vào các lệnh văn bản chuyên biệt hỗ trợ đầy đủ quy trình lập mô hình PLAXIS và tiết kiệm thời gian quý báu trong việc tự động hóa các tác vụ mô hình lặp đi lặp lại. Mặc dù tất cả các hành động cũng có thể được thực hiện thông qua việc dùng chuột để vẽ và nhập, việc sử dụng các lệnh sẽ nâng cao sức mạnh của PLAXIS thông qua các quy trình tự động hóa. Đơn giản chỉ cần thực hiện các hoạt động mô hình hóa và tạo mô hình PLAXIS bằng cách nhập các lệnh văn bản vào dòng lệnh chuyên dụng (command line). Đánh giá các lệnh văn bản được tạo tự động trong quá trình tạo mô hình tương tác để tái sử dụng hoặc tái bản. Chạy lại lệnh văn bản (command line) do người dùng xác định để tạo mô hình tự động.

Tiến hành phân tích động với dữ liệu động đất

Trong mô hình hóa phản ứng động của một cấu trúc đất hoặc đá, quán tính của lớp đất dưới mặt đất và sự phụ thuộc vào thời gian của tải trọng được xem xét. Ứng sử phụ thuộc thời gian của tải trọng có thể được chỉ định thông qua các hệ số hàm điều hòa, tuyến tính hoặc dữ liệu bảng. Thông qua đầu vào dạng bảng, người dùng có thể nhập các tín hiệu động đất thực để thực hiện thiết kế địa chấn cho kết cấu hoặc nền móng. Các hệ số động có thể được gán độc lập theo hướng x và y trong tính năng động lực học PLAXIS 2D và hướng x-, y- và z trong tính năng động lực học PLAXIS 3D.

Xác định các điều kiện ban đầu thực tế và chính xác

Tạo ra trường ứng suất ban đầu và áp lực lỗ rỗng thực tế cân bằng với trọng lượng của đất thông qua K0-procedure hoặc tải trọng lực. Tự động xác định trạng thái quá cố kết cho các mô hình cấu tạo tiên tiến và thiết lập ứng suất ban đầu trong thân đất, xem xét cả ảnh hưởng của trọng lượng vật liệu và lịch sử hình thành của nó. Tính toán ứng suất ban đầu tại hiện trường bổ sung cho định nghĩa ứng suất ban đầu dựa trên trọng lực và giúp dễ dàng xác định ứng suất tại chỗ đối với các điều kiện đất không đồng nhất, chẳng hạn như các điều kiện gặp phải trong đường hầm sâu hoặc địa chất hồ chứa.

Xác định sự thay đổi ứng suất do tải nhiệt

Phân tích các chuyển vị hoặc xoay của ứng suất do thay đổi nhiệt độ. Cần có sự kết hợp giữa việc gán tải nhiệt và quá trình cơ học khi sự thay đổi nhiệt độ trong đất dẫn đến ứng suất do nhiệt. Một ví dụ là sự biến dạng của van điều hướng do hấp thụ ánh sáng mặt trời khi van trống (cửa van xả nư.

Đánh giá biến dạng do dòng chảy thông qua phân tích hợp nhất

Đánh giá chính xác quá trình cơ học mà đất thay đổi dần thể tích để đáp ứng với sự thay đổi áp suất theo thời gian. Đánh giá độ lún lâu dài của nền móng hoặc công tác đào đắp trên lớp đất yếu và không thấm, chẳng hạn như đất sét biển. Đánh giá an toàn các rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra liên quan đến việc cố kết trong các lĩnh vực như cải tạo đất, xây dựng kè, đường hầm và đào tầng hầm mà nền là đất sét.

Phân tích dòng chảy ở trạng thái ổn định chính xác để khử nước và kiểm soát mực nước ngầm

Dễ dàng tạo ra sự phân bố áp suất nước lỗ rỗng không thủy tĩnh trong các độ dốc thủy lực ban đầu hoặc sau khi khử nước. Tận dụng định nghĩa mực nước để tạo ra các điều kiện ranh giới nhanh chóng và đơn giản giúp phân tích dòng nước ngầm. Đánh giá sự phân bố nhiệt độ ở trạng thái ổn định cho hệ thống cáp ngầm tường chắn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Tối ưu hóa thiết kế nền đất đóng băng

Cho dù sự đóng băng trên mặt đất là nhân tạo để ổn định nền đất yếu hay tự nhiên, bạn có thể nghiên cứu sự tương tác phức tạp giữa vận tốc của dòng nước ngầm, nhiệt độ của các ống đóng băng và ảnh hưởng của chúng đến sự hình thành một bức tường băng thông qua các điều kiện biên khác nhau.

Thực hiện phân tích phụ thuộc vào thời gian

Vượt xa các tùy chọn mặc định của phân tích dòng chảy nước ngầm ở trạng thái ổn định trong PLAXIS Advanced với PLAXIS Ultimate. Gán sự thay đổi hoặc thông lượng phụ thuộc thời gian cho mực nước, ranh giới mô hình hoặc ranh giới đất để mô phỏng các điều kiện thủy văn hoặc nhiệt phức tạp khác nhau. Đầu vào của các thuộc tính phụ thuộc thời gian dựa trên các hàm điều hòa, tuyến tính hoặc dạng bảng. Điều này cho phép mô hình hóa sự thay đổi theo mùa của mực nước sông sau các bờ kè và ảnh hưởng của chúng đến độ ổn định mái dốc. Lượng mưa, giếng và cống rãnh có thể được đưa vào mô hình, cho phép mô hình hóa các thử nghiệm bơm hoặc các ứng dụng thủy văn khác.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác