Loading...
Giỏ hàng 0
Autodesk Build

Kết nối công trường và văn phòng. Quản lý tất cả các vấn đề về thiết kế, chất lượng và an toàn từ một nơi.

Autodesk Build là gì?

Autodesk Build là một giải pháp trong nền tảng Autodesk Construction Cloud, cung cấp các công cụ hỗ trợ kết nối giữa các đội nhóm để thực hiện các công việc tại hiện trường - truy xuất các thông tin và quản lý dự án.

  • Đảm bảo các dự án đi đúng hướng; cải thiện sự hợp tác và giảm thông tin sai lệch, lỗi và làm lại.
  • Theo dõi tất cả các vấn đề ở cùng một nơi và giải quyết chúng sớm hơn với các quyết định chính xác hơn.
  • Phát triển các chương trình an toàn để áp ​​dụng tại công trường.
  • Kết nối dữ liệu quản lý dự án và thực hiện hiện trường với các hoạt động chi phí để hiểu nguyên nhân gốc rễ và phạm vi tác động chi phí.


Cải thiện quản lý xây dựng và trao quyền cho tất cả thành viên với các nhóm, quy trình công việc và dữ liệu được kết nối

Quản lý dự án

Đảm bảo các dự án đi đúng hướng; cải thiện sự hợp tác và giảm thông tin sai lệch, lỗi và làm lại.

Quản lý chất lượng

Theo dõi tất cả các vấn đề ở một nơi và giải quyết chúng sớm hơn. Giảm chi phí làm lại và giữ cho các dự án đúng tiến độ.

Quản lý an toàn

Phát triển các chương trình an toàn dễ áp dụng, có thể lặp lại và yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm nắm quyền sở hữu đối với sự an toàn của công trường.

Quản lý chi phí

Kết nối dữ liệu quản lý dự án và công tác hiện trường với các hoạt động chi phí để hiểu nguyên nhân gốc rễ và phạm vi tác động của chi phí.


Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác