Loading...
Giỏ hàng 0
AVEVA P&ID software - Ứng dụng thiết kế thông minh
Trong bối cảnh ngành công nghiệp hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ. Việc quản lý quy trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Và để thực hiện điều này, các công ty cần phải sử dụng các phần mềm quản lý quy trình sản xuất chuyên nghiệp. Trong đó, phần mềm AVEVA P&ID là một trong những phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực này.
AVEVA P&ID software - Ứng dụng thiết kế thông minh

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ. Việc quản lý quy trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Và để thực hiện điều này, các công ty cần phải sử dụng các phần mềm quản lý quy trình sản xuất chuyên nghiệp. Trong đó, phần mềm AVEVA P&ID là một trong những phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực này.

AVEVA P&ID software là giải pháp được sử dụng như một ứng dụng độc lập hoặc được tích hợp hoàn toàn với AVEVA Unified Engineering. Nơi có thể truy cập tất cả thiết kế khái niệm, FEED và thiết kế chi tiết từ một trung tâm dữ liệu duy nhất trên đám mây thông qua kết nối AVEVA.

Phần mềm AVEVA P&ID cung cấp các tính năng như thiết kế đồ họa, quản lý thông tin thiết bị, tạo và quản lý các phiên bản P&ID, phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro. Nó cũng hỗ trợ tích hợp với các phần mềm CAD khác và các hệ thống quản lý tài liệu.

Một điểm đặc biệt của AVEVA P&ID là khả năng tăng cường tính toàn vẹn dữ liệu và kiểm soát thay đổi thông qua tính năng cơ chế kiểm soát quy trình thay đổi đa cấp.

Ứng dụng AVEVA P&ID software

AVEVA P&ID phù hợp với kỹ thuật cơ bản và chi tiết, dành cho EPC và Người vận hành là chủ sở hữu. Từ các ý tưởng nhỏ đến các dự án lớn, AVEVA P&ID đã được chứng minh hết lần này đến lần khác trên tất cả các lĩnh vực nhà máy và hàng hải. Bao gồm cả hạt nhân và liên quan đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn P&ID trên một thiết kế. Cách tiếp cận tập trung vào dữ liệu của nó cho phép cộng tác đa ngành trong thời gian thực. Để giảm lỗi và hoàn thành dự án hiệu quả hơn.

Trong suốt vòng đời của quy trình thiết kế, hệ thống cho phép người dùng thêm giá trị thực vào dữ liệu thiết kế của họ. Trong môi trường dự án tiêu chuẩn được xác định trước.

Giải pháp được kết hợp chặt chẽ với cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để có thể kết hợp các thay đổi từ cơ sở dữ liệu vào P&ID và ngược lại. AVEVA P&ID cũng lưu trữ tất cả dữ liệu kỹ thuật thông minh trên các thực thể đồ họa trong các bản vẽ dựa trên CAD có thể được sử dụng, nếu cần, để tạo lại cơ sở dữ liệu dự án.

AVEVA P&ID software và lợi ích trong kinh doanh

 • Thiết kế hiệu quả
  • Hoàn toàn tập trung vào dữ liệu cho phép chia sẻ công việc hiệu quả.
  • Môi trường CAD tiêu chuẩn công nghiệp. Đảm bảo hiệu quả tối thiểu khi học tập và luôn sẵn sàng cho người dùng có kỹ năng.
  • Dễ dàng tiếp nhận.
  • Dữ liệu thông minh được tạo tự động khi thiết kế được soạn thảo.
  • Cấu hình, tùy chỉnh, kiểm soát dữ liệu và báo cáo trên toàn dự án.
  • Khả năng nhập / xuất định dạng DEXPI.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
  • Tích hợp liền mạch với các Quy trình, Kỹ thuật và Thiết kế của AVEVA P&ID software để truy cập và cập nhật hiệu quả vào đúng ngữ cảnh của thông tin.
  • Bộ công cụ hỗ trợ nâng cấp bản vẽ AutoCAD® lên bản vẽ AVEVA P&ID thông minh.
  • Dữ liệu thiết kế có thể dễ dàng tái sử dụng. Và áp dụng lại một cách hiệu quả cho các dự án tiếp theo.
  • Giảm đáng kể số giờ làm việc thông qua khả năng sửa đổi hàng loạt dữ liệu.
  • Dễ dàng tạo các báo cáo có thể định tùy chỉnh, với giao diện Excel.
Giao diện người dùng AVEVA P&ID software, dựa trên môi trường CAD tiêu chuẩn của ngành
Giao diện người dùng AVEVA™ P&ID software, dựa trên môi trường CAD tiêu chuẩn của ngành
 • Loại bỏ lỗi
  • Quy tắc định dạng và thiết kế có thể tùy chỉnh nâng cao.
  • Dữ liệu thông minh và kiểm tra lỗi tự động cũng có thể được tùy chỉnh.
  • Cung cấp đầu ra ISO 15926 để tạo mô hình logic.

Các tính năng chính của AVEVA P&ID software

 • Giao diện UI theo tiêu chuẩn CAD công nghiệp

Phù hợp với các tính năng CAD tiêu chuẩn của ngành, AVEVA P&ID giúp người dùng sử dụng một cách trực quan mà không cần phải dành nhiều giờ để làm quen. Sản phẩm này cũng hỗ trợ hệ thống UI Microsoft® Office Fluent™. AVEVA P&ID tương thích với các phiên bản 32-bit và 64-bit của AutoCAD.

 • Năng suất cao

AVEVA P&ID software cung cấp nhập/xuất DEXPI ISO 15926 và nâng cấp các bộ công cụ bản vẽ. Bằng cách thêm trí thông minh vào các bản vẽ, người dùng có thể nhập chúng vào môi trường AVEVA P&ID mà không cần phải phác thảo lại. Các tính năng ‘Typicals’ cho phép các phần lặp lại của thiết kế được tham chiếu nhiều lần. 

Nhập Excel trực tiếp vào của AVEVA P&ID software
Nhập Excel trực tiếp vào AVEV P&ID software
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu

AVEVA P&ID tích hợp với AVEVA Unified Engineering để hoạt động đồng thời với các ứng dụng thiết kế ý tưởng, FEED và Thiết kế chi tiết. Nó sử dụng các phương pháp So sánh và Cập nhật mạnh mẽ của AVEVA. Xuất bản và truy cập hiệu quả thông tin chính xác, theo thời gian thực. Từ FEED đến giai đoạn Thiết kế của dự án hoặc tài sản của bạn.

Dữ liệu thiết kế AVEVA P&ID có thể được đồng bộ hóa trực tiếp với AVEVA E3D Design, giúp các nhà thiết kế 3D sẵn sàng sử dụng dữ liệu này. Dữ liệu P&ID có thể được so sánh trong AVEVA Schematic 3D Integrator với mô hình 3D Hàng hải cho phép người dùng tạo và sửa đổi các thành phần 3D từ P&ID.

 • Tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu

AVEVA P&ID thực hiện kiểm tra tính nhất quán và tính toàn vẹn nâng cao có thể tùy chỉnh mạnh mẽ để đảm bảo rằng dữ liệu được tạo không có mâu thuẫn. Ví dụ: kiểm tra thẻ trùng lặp có thể được thực hiện tự động trên toàn bộ bộ bản vẽ. Việc kiểm tra có thể được tùy chỉnh cho các nhóm thiết bị khác nhau. Để cảnh báo hoặc ngăn chặn các mục thẻ trùng lặp. Tự động kiểm tra lỗi đối với các công cụ không được kết nối.

Project Administrator của AVEVA P&ID software
Project Administrator của AVEVA™ P&ID software
 • Quản lý dự án tập trung

Quản trị viên dự án có thể định cấu hình AVEVA P&ID trên cơ sở toàn dự án để đảm bảo tính nhất quán cho các quy tắc của dự án. Quan trọng hơn là Quản trị viên dự án. Có thể kiểm soát bằng mật khẩu để đảm bảo một môi trường an toàn.

 • Cấu hình dự án linh hoạt

AVEVA P&ID cho phép sử dụng hầu hết các tiêu chuẩn đặt tên ngành, chẳng hạn như ISA, KKS hoặc PIP. Nó cũng cho phép tùy chỉnh các thuộc tính của dự án. Như kiểu đường kẻ, lớp, màu sắc, phông chữ, v.v. Để tuân thủ các tiêu chuẩn CAD của dự án.

 • Trình chỉnh sửa biểu tượng dễ sử dụng

Các biểu tượng thông minh có thể được thêm vào nhanh chóng hoặc các biểu tượng AutoCAD tiêu chuẩn. Được sử dụng lại bằng cách thêm trí thông minh vào chúng.

 • Trình kết nối trang

AVEVA P&ID có các trình kết nối trang thông minh cho phép thiết lập nhanh các kết nối (bỏ gán và chỉ định trình kết nối trang) và điều hướng giữa các sơ đồ P&ID.

 • Lắp ráp thông minh

Các nhóm dữ liệu có thể được lưu và chèn lại trong P&ID, bao gồm các tập hợp đồ họa, thẻ đường ống, UDA và tập hợp bộ dữ liệu.

 • Tiện ích tô màu & cách ly báo cáo

AVEVA P&ID cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như chạy thử. Chức năng này cho phép người dùng thay đổi màu sắc của nhiều mục, trên nhiều bản vẽ trong một dự án, dựa trên thuộc tính P&ID. Chức năng báo cáo mới có thể tự động báo cáo thông tin lưu thông. Bằng cách sử dụng cách ly dữ liệu van và đường ống.

Tiện ích tô màu của AVEVA™ P&ID software
Tiện ích tô màu của AVEVA™ P&ID software
 • Chức năng tự động hóa

Các chức năng tự động hóa giúp quá trình soạn thảo P&ID trở nên nhanh chóng và dễ dàng. P&ID có thể được vẽ một lần và được sử dụng lại trong thiết kế hoặc ở nơi khác. Dữ liệu từ nhiều P&ID có thể được chỉnh sửa hàng loạt thông qua giao diện Excel.

Các P&ID thông minh này, chứa các hạng mục được gắn thẻ, số lượng và dữ liệu kết nối có thể được đồng bộ hóa với AVEVA™ Engineering để tạo báo cáo dự án và biểu dữ liệu. Hệ thống năng suất cao này cho phép chỉnh sửa P&ID hàng loạt, giảm lỗi và cho phép kiểm soát toàn bộ dự án. Thuộc tính, đơn vị, định dạng thẻ và đồ họa có thể được đặt trong Quản trị viên dự án và được cập nhật tự động trong P&ID hiện có. Dữ liệu sau đó được trình bày trong cơ sở dữ liệu sơ đồ. Dưới dạng một mô hình logic hoàn chỉnh.

 • Trình quản lý tài liệu

Nhiều bản sửa đổi bản vẽ của bạn có thể được lưu vào cơ sở dữ liệu. Giúp bạn có cơ hội xem xét và so sánh các bản sửa đổi. Hoặc khôi phục bản vẽ và dữ liệu về phiên bản trước. Chọn hai phiên bản khác nhau của cùng một bản vẽ và so sánh trực quan sự khác biệt trong hệ thống P&ID. Tại mỗi lần lưu hoặc đồng bộ hóa bản vẽ, có thể lưu một sửa đổi nhỏ. Khi bản vẽ được phát hành, một bản sửa đổi lớn được tạo ra.

Trình quản lý tài liệu so sánh các sửa đổi
Trình quản lý tài liệu so sánh các sửa đổi

Vina Aspire là Công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Tin liên quan Xem thêm

Khách hàng & Đối tác