Loading...
Giỏ hàng 0
Robot kiểm tra đường truyền IR TLI100
Robot kiểm tra đường truyền IR TLI100
Robot kiểm tra thông minh Catenary OCLIS1000
Robot kiểm tra thông minh Catenary OCLIS1000
Robot kiểm tra thông minh gắn trên đường ray IR- TH1530D
Robot kiểm tra thông minh gắn trên đường ray IR- TH1530D
Robot Kiểm tra di động cho Phòng Điều khiển Trạm Biến áp bên trong
Robot Kiểm tra di động cho Phòng Điều khiển Trạm Biến áp bên trong
Robot điều khiển thiết bị đóng cắt IR-SO400A
Robot điều khiển thiết bị đóng cắt IR-SO400A
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh ngoài trời SHIR-3000M
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh ngoài trời SHIR-3000M
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh đuôi IR ET8040A
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh đuôi IR ET8040A
Máy dò lỗ hổng đường sắt nội bộ bằng siêu âm RSSUT1015
Máy dò lỗ hổng đường sắt nội bộ bằng siêu âm RSSUT1015
Robot kiểm tra đáy tàu TVIS-1000
Robot kiểm tra đáy tàu TVIS-1000
Robot kiểm tra đường sắt RIIS-1005
Robot kiểm tra đường sắt RIIS-1005
Robot bảo vệ sức khỏe HealthGuard-02
Robot bảo vệ sức khỏe HealthGuard-02
Robot kiểm tra có bánh xe chống cháy nổ SHIR-3000EX
Robot kiểm tra có bánh xe chống cháy nổ SHIR-3000EX
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh ngoài trời: SHIR-3000S
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh ngoài trời: SHIR-3000S
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh trong nhà : SIRD-3000S
Robot kiểm tra trạm biến áp có bánh trong nhà : SIRD-3000S
Robot khử trùng phun thông minh trong nhà IR-IWD4501B
Robot khử trùng phun thông minh trong nhà IR-IWD4501B

Khách hàng & Đối tác