Loading...
Giỏ hàng 0

Phần mềm Gihubb – Tasks Management

Gihubb là Phần mềm Giao việc, nhắc việc , Quản lý tiến độ công việc, đánh giá chất lượng công việc & Báo cáo công việc.

Với Gihubb bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản để giao việc cho cấp dưới, chọn thời gian tự động nhắc việc, thiết lập hạn hoàn thành, hơn thế bạn còn có thể thiết lập các nhóm công việc riêng biệt theo từng dự án, Gihubb có chức năng báo cáo thông minh về tình trạng công việc của bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào, Gihubb cũng có chức năng cấp trên đánh giá chất lượng công việc đã hoàn thành của cấp dưới theo mức từ 1 đến 5 sao, Gihubb có thể xuất bảng báo cáo thông minh ra excel hoặc word phục vụ ngay lập tức bất kỳ cuộc họp đột xuất nào mà cấp trên yêu cầu.

Khuyến mãi liên quan

Xem thêm

Khách hàng & Đối tác