Loading...
Giỏ hàng 0
hot
Giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Bất động sản (CRM bất động sản)

CRM bất động sản là phần mềm quản trị quan hệ khách hàng cho công ty, doanh nghiệp kinh doanh, môi giới bất động sản. Trong đó, CRM lĩnh vực bất động sản là giải pháp chuyên biệt nhằm quản lý mối quan hệ giữa người mua – người bán, đại lý, môi giới và các tổ chức tài chính. Đây là giải pháp quản lý kinh doanh tổng thể và khép kín dành cho chủ đầu tư bất động sản. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý. Chương trình CRM được xây dựng theo quy trình mở. Có khả năng tùy biến theo yêu cầu riêng, đặc thù kinh doanh riêng của chủ đầu tư.

Giải pháp công nghệ Bất động sản

Giải pháp công nghệ BĐS

CRM bất động sản

 1. Kết nối và Kế thừa dữ liệu luân chuyển giữa các Phòng ban.
 2. Dễ dàng vận hành và đối soát số liệu giữa các phòng ban, nhà phân phối và khách hàng.
 3. Nền tảng làm việc cộng tác giữ Chủ đầu tư, Nhà phân phối và Khách hàng.
 4. Khả năng phát triển đáp ứng tất cả nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.
 5. Nền tảng tích hợp Call Center, SMS, Zalo, eCommerce, Customer Portal, Partner Portal, và các hệ thống thanh toán qua Core banking của ngân hàng.
 6. Giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu với Data Warehouse, Big Data, Data Lake, Data Analytics và BI.
 7. Cung cấp thông tin, báo cáo, dashboard, phân tích kịp thời cho lãnh đạo và quản lý.

CRM bất động sản 1

Quản lý tài chính toàn diện cho doanh nghiệp

Quản lý tài chính toàn diện cho doanh nghiệp CRM bất động sản

Về sản phẩm

 1. Import Unit từ Excel file.
 2. Ghi nhận vị trí Toà / Tầng / hoặc Khu / Dãy của Sản phẩm.
 3. Sản phẩm cao tầng, thấp tầng, cho thuê, và các sản phẩm dịch vụ.
 4. Thông tin chi tiết giá dựa trên Cấu phần (Đất, Móng, Xây), Mức độ hoàn thiện của sản phẩm.
 5. Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh trên Sản phẩm.
 6. Ghi nhận các dịch vụ Chuyển nhượng trên sản phẩm.
 7. Ghi nhận các chi phí bán hàng được phân bổ trên Sản phẩm.
 8. Ghi nhận các hoạt động bàn giao trên Sản phẩm.

về sản phẩmCRM bất động sản

Chính sách bán hàng

 1. Chính sách giá cho Đợt mở bán
 2. Chiết khấu
  • Tính chất của Sản phẩm
  • Khách hàng
  • Nội bộ / ngoại giao
  • Tiến độ thanh toán
  • % hoặc giá trị
 1. Chiết khấu đồng thời, lựa chọn
 2. Chương trình Khuyến mại
 3. Bốc thăm trúng thưởng
 4. Hỗ trợ lãi suất, và cho vay
 5. Lãi phạt chậm thanh toán
 6. Chính sách bán hàng bổ sung
 7. Phí môi giới
  • Chỉ tiêu bán hàng
  • Tính PMG theo chỉ tiêu bán hàng
  • Phương pháp tính lại chỉ tiêu hàng tháng
  • Quản lý tạm ứng, tạm ứng bổ sung, quyết toán

Chính sách bán hàng CRM bất động sản

Tiến độ thanh toán

 1. Quy định lịch thanh toán.
  • Chỉ định ngày
  • Ngày đặt cọc
  • Dựa trên ngày bàn giao
  • Dựa trên ngày đợt trước
  • Chỉ định ngày trong tháng
 1. TĐTT cho từng cấu phần Sản phẩm và cung cấp TĐTT tổng.
 2. Thông tin theo % và giá trị.
 3. Ghi nhận giá trị cần thanh toán, đã thanh toán, lãi phạt chi tiết theo từng Đợt thanh toán.
 4. Xác định đợt thanh toán cuối, đợt ký hợp đồng, đợt bàn giao.
 5. Lãi phạt theo ngày trễ, ngày ân hạn, ân hạn theo khoản hoặc ngày-ngày.
 6. Cắt lãi tại mỗi giai đoạn của hợp đồng.
 7. Qui định thông báo thanh toán.
 8. Qui định nhắc nợ.
 9. Sao chép Tiến độ thanh toán.

Quản lý kinh doanh & dịch vụ khách hàng

Quản lý Khách hàng

 1. Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp.
 2. Dễ dàng tìm kiếm theo tên, số điện thoại và CCCD.
 3. Chi tiết thông tin đảm bảo pháp lý cho các nghiệp vụ.
 4. Ghi nhận Địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, ngân hàng, hóa đơn.
 5. Kiểm tra trùng khách hàng.
 6. Ghi nhận nguồn Khách hàng.
 7. Phân loại khách hàng.
 8. Ghi nhận chi tiết các giao dịch lịch sử của Khách hàng.
 9. Ghi nhận các trả trước.
 10. Bảo mật thông tin Khách hàng theo các salesman, nhà phân phối.
 11. Nhu cầu tìm kiếm sản phẩm.
 12. Mối liên hệ của Khách hàng để xác nhận Đồng sở hữu và các Chính sách chiết khấu

Giỏ hàng real-time

 1. Giỏ hàng trực quan theo Dự án/ Tòa/ Tầng/ Sản phẩm.
 2. Thông tin cần thiết (Giá, diện tích,.. Hoặc theo yêu cầu).
 3. Real-time Trạng thái của Sản phẩm, giải pháp cho việc bán trùng SP.
 4. Thống kê số lượng theo Trạng thái/ Tầng / Toà (Dãy/lô).
 5. Danh sách Đặt chỗ theo Sản phẩm.
 6. Thực hiện nghiệp vụ trực tiếp trên giỏ hàng (Đặt chỗ, Đặt cọc, hoặc Hợp đồng).
 7. Áp dụng cho Nhà phân phối hoặc Sale nội bộ.

Giỏ hàng real-time CRM bất động sản

Phiếu tính giá

 1. Thông tin chi tiết về giá Sản phẩm
  • Trước VAT và sau VAT
  • Trước Chiết khấu và sau Chiết khấu
  • Giá gói nội thất
  • Giá trị QSD Đất
  • Đơn giá Đất, Thông thuỷ
  • Đơn giá xây và giá trị xây
  • Chi phí quản lý
  • Chi phí bảo trì
 1. Thông tin về Sản phẩm
  • Diện tích, loại sản phẩm
  • Hướng, View
 1. Chi tiết và tổng giá trị chiết khấu
 2. Cung cấp Tiến độ thanh toán
  • Ngày đến hạn
  • % và giá trị thanh toán
  • Lựa chọn các thanh toán phù hợp
 1. Chương trình hỗ trợ lãi suất của CĐT
 2. Ghi nhận thông tin của Khách hàng và Đồng sở hữu.

Phiếu tính giá CRM bất động sản

Phiếu cọc

 1. Giá trị và thời gian Đặt cọc.
 2. Thanh toán nhiều lần cho Phiếu cọc.
 3. Quy trình phê duyệt của Phiếu cọc.
 4. Thông tin chi tiết về giá Sản phẩm.
 5. Chi tiết và Tổng giá trị chiết khấu.
 6. Cung cấp Tiến độ thanh toán.
  • Ngày đến hạn.
  • % và giá trị thanh toán.
 1. Lựa chọn các Tiến độ thanh toán phù hợp cho khách hàng.
 2. Chương trình hỗ trợ lãi suất của CĐT.
 3. Thông tin của Khách hàng và Đồng sở hữu.
 4. Lịch sử thay đổi Chuyển cọc.
 5. Tính Phí môi giới cho NPP.

Phiếu cọc CRM bất động sản

Hợp đồng

 1. Quản lý Hợp đồng mua bán và Hợp đồng cơ sở.
 2. Quy trình phê duyệt Hợp đồng
 3. Chuyển nhượng và ghi nhận lịch sử chuyển nhượng của Hợp đồng
 4. Quản lý các thanh toán theo từng đợt của tiến độ thanh toán
 5. Tính & ghi nhận thanh toán Lãi phạt
 6. Quản lý Phụ lục hợp đồng và ghi nhận lịch sử của Hợp đồng
 7. Thanh lý Hợp đồng
 8. Bàn giao sản phẩm và GCN
 9. Tích hợp ERP ghi nhận hạch toán
 10. In Hợp đồng, Phụ lục và các biểu mẫu khác trực tiếp từ phần mềm

Hợp đồng CRM bất động sản

Mobile App

 1. Tạo và quản lý Khách hàng, Khách hàng tiềm năng
 2. Hiển thị Giỏ hàng real-time, giải pháp bán trùng Sản phẩm
 3. Dễ dàng tìm kiếm Sản phẩm, Khách hàng và nghiệp vụ lịch sử
 4. Đặt chỗ, Đặt cọc, Hợp đồng trực tiếp trên Mobile App
 5. Lựa chọn tiến độ thanh toán
 6. Lựa chọn ngân hàng cho vay
 7. Lựa chọn Sản phẩm phù hợp Phong thủy của Khách hàng
 8. Video, hình ảnh, tài liệu Dự án & Sản phẩm dễ dàng trình bày cho Khách hàng thông tin dự án
 9. Dashboard cho Salesman (công việc, hoa hồng, khách hàng hot,..)
 10. Thông báo (hoa hồng, thông tin của CĐT, thông báo dự án,..)

Mobile app CRM bất động sản

Triển khai CRM bất động sản

Lợi ích của giải pháp với mô hình quản trị hiện đại ngành Bất động sản

 1. Xây dựng nền tảng công nghệ, dữ liệu, phân tích để dẫn dắt.
 • Dữ liệu khách hàng (Customer Databse).
 • Giải pháp quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management).
 • Công cụ phân tích dữ liệu (Data Analyst) & Business Intelligence.
 • Môi trường làm việc cộng tác, kế thừa cho tất cả các phòng ban của Chủ đầu tư.
 1. Nền tảng nâng cao dịch vụ khách hàng, nhà thầu và nhà phân phối. Gia tăng năng lực cạnh tranh của Chủ đầu tư.
 2. Công nghệ đưa Chủ đầu tư tới gần hơn với Khách hàng, đối tác và nhà thầu cho dự án Bất động sản.
 3. Khả năng mở rộng giải pháp đáp ứng yêu cầu theo chiều rộng của quản trị, và chiều sâu của nghiệp vụ.
 4. Chi phí đầu tư phù hợp, chia nhỏ từng giai đoạn, và mang lại hiệu quả cao.

Lợi ích CRM bất động sản

Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT và An ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com

Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác