Loading...
Giỏ hàng 0
new
Phần mềm Quản lý & Điều hành Cảng biển

Là giải pháp hiện hữu duy nhất có đầy đủ chức năng bao quát các dịch vụ dành cho Cảng Biển. Được thiết kế trên nền tảng hiện đại. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hoá trong giám sát và số liệu.


Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm triển khai, huấn luyện, đảo tạo lâu năm trong ngành khai thác Cảng biển. Có thể nhanh chóng đưa phần mềm vào ứng dụng thực tế.  Cùng với nền tảng Công nghệ thông minh, giúp Cảng vận hành hiệu quả, chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Vina Aspire là Công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác