Loading...
Giỏ hàng 0
Autodesk BIM 360 Coordinate

BIM 360 Coordinate đưa mô hình của cả nhóm làm việc thành một mô hình phối hợp giúp tăng tốc quá trình hiển thị thiết kế và xây dựng.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY BIM COORDINATION   

KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT

Hiển thị xung đột của các đối tượng trong mô hình phối hợp và nhóm theo từng nhóm cụ thể.

TRAO ĐỔI PHỐI HỢP

Hợp nhất các mô hình của các bộ môn, lọc view và truy cập dữ liệu của mô hình.

THAY ĐỔI HIỂN THỊ

So sánh khác biệt giữa các phiên bản của mô hình Revit.

QUẢN LÝ VẤN ĐỀ

Gán những Issue trong phối hợp đa bộ môn nhằm tăng tốc giải quyết các xung đột đã được xác định.

TÍCH HỢP VỚI NAVISWORKS

Mở trực tiếp các Space của BIM360 Coordinate trong Naviswork, tận dụng các công cụ của Naviswork trong kiểm tra xung đột và trả Issue về BIM360 Docs.


BIM 360 Coordinate là phần mềm phối hợp với BIM để thực hiện:

 • Tiến hành quy trình đánh giá khả năng xây dựng trên công trường hoặc tại văn phòng.
 • Xác định các vấn đề tốn kém trong quá trình tiền xây dựng.
 • Tăng tốc phối hợp các bộ môn với quy trình giải quyết xung đột.


CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Hợp nhất các mô hình
 • Lọc và hiển thị mô hình
 • Phát hiện xung đột
 • Tạo không gian phối hợp
 • Phối hợp Issues
 • Ma trận xung đột
 • Nhóm xung đột
 • Phân bổ quyền truy cập


Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác