Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm PIPESIM

Phần mềm PIPESIM là công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha dùng cho việc thiết kế và phân tích phỏng đoán hệ thống khai thác sản xuất giếng, dòng chảy, ống dẫn.

Phần mềm PIPESIM là công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha dùng cho việc thiết kế và phân tích phỏng đoán hệ thống khai thác sản xuất giếng, dòng chảy, ống dẫn. Phần mềm được cấp sẵn các model của dòng chảy nhiều pha từ tầng đá chứa đến đầu giếng. Nó cũng phân tích được sự thể hiện dễ dàng của dòng chảy và bề mặt để tạo ra một hệ thống phân tích sự khai thác dễ hiểu. Với sự hiện đại hóa các tài khoản mô phỏng cho các điểm phân tích, sự minh giải PVT, sự nâng đẩy của khí và các model ăn mòn hóa học, PIPESIM tối ưu hóa được sản lượng khai thác và quá trình hoạt động bơm đẩy hóa chất vào.

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác