Loading...
Giỏ hàng 0
Phần mềm EZproxy

Phần mềm xác thực người dùng EZproxy là phần mềm trung gian quản lý việc truy cập và xác thực thông tin của người dùng tin ở ngoài thư viện khi họ truy cập vào nguồn tài liệu số của các thư viện mua từ các NXB điện tử, hay nguồn tài liệu số nội sinh của thư viện.

Ezproxy có thể tích hợp với các hệ thống xác thực người dùng khác nhau như LDAP, SIP, Shibboleth trong các trường đại học để làm giảm số lượng tài khoản và mật khẩu mà người dùng phải ghi nhớ khi lên thư viện.

EZproxy cho phép thư viện cung cấp nội dung điện tử tới người dùng một cách đơn giản, hiệu quả và an toàn. EZproxy xây dựng cho thư viện nhằm bảo mật quyền riêng tư của người dùng, tạo truy cập tin tưởng tới nguồn tài nguyên điện tử.

Phần mềm EZproxy Dai ly chinh hang tai Vietnam

Kết nối người dùng tới tài nguyên điện tử thông qua một lần đăng nhập

Tạo xác thực

EZproxy kết nối với nhiều loại dịch vụ xác thực và nhà cung cấp nội dung. Người dùng kết nối với EZproxy bằng thông tin đăng nhập hiện có của họ, sau đó EZproxy kết nối với cơ sở dữ liệu được cấp phép của thư viện. Các nhà cung cấp xem các yêu cầu đến từ một địa chỉ IP được ủy quyền và cho phép truy cập.

Duy trì quyền kiểm soát của thư viện

EZproxy được xây dựng cho thư viện nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nó bảo vệ xác thực bạn đọc trong khi xác nhận yêu cầu. Thư viện giữ quyền kiểm soát các tệp nhật ký của mình, không phụ thuộc vào các nhà cung cấp nội dung hoặc bên thứ ba.

Giữ nội dung điện tử an toàn

EZproxy kết nối tới hệ thống xác thực thư viện đang sử dụng nhằm đảm bảo bảo tài nguyên điện tử được bảo vệ thông qua hệ thống an ninh và chuẩn xác thực. EZproxy sử dụng một lệnh gọi tùy chọn tới một API bảo mật xác thực địa chỉ IP của người yêu cầu. Nếu bạn cần biết thêm thông tin việc sử dụng trái phép, EZproxy sẽ theo dõi các sự kiện bảo mật bổ sung trong Nhật ký kiểm tra.

Đảm bảo truy cập với chi phí thấp hơn

EZproxy tích hợp với nhiều hệ thống thư viện. Bạn có thể tiếp tục đảm bảo truy cập liền mạch với EZproxy, cung cấp một dịch vụ độc lập do bạn quản lý.

Hỗ trợ thư viện ra quyết định

Các tệp nhật ký EZproxy chứa dữ liệu sử dụng tài nguyên điện tử phong phú giúp nâng cao khả năng ra quyết định của thư viện. Sử dụng các công cụ phân tích nhật ký web để phân tích dữ liệu theo cách thủ công hoặc tận dụng EZproxy Analytics – dịch vụ phân tích giúp bạn có được thông tin chi tiết hữu ích. OCLC cũng cung cấp báo cáo sử dụng hàng tháng tổng hợp cho các thư viện.

Lựa chọn dịch vụ

EZproxy Hosted

Đăng nhập một lần

Kết nối với nhiều loại dịch vụ xác thực và nhà xuất bản nội dung

Tích hợp với nhiều hệ thống thư viện

Dễ dàng chuyển đổi từ Ezproxy độc lập

Cung cấp dịch vụ bảo trì máy chủ, nâng cấp phần mềm, cập nhật tập công nghệ và quản lý chứng chỉ SSL

Truy cập nội dung điện tử 24/7

Hỗ trợ khách hàng

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Xác định thời gian thực tới API nhằm xác thực địa chỉ IP

Bản OpenSSL mới nhất

Lịch sử sử dụng dữ liệu

Báo cáo sử dụng tổng hợp hàng tháng

Công cụ tự cập nhật cấu hình

EZproxy Analytics

EZproxy Analytics là module nâng cao của phần mềm EZproxy, cung cấp các tính năng báo cáo, thống kê, phân tích nâng cao cho người dùng đang sử dụng phần mềm EZproxy phiên bản điện toán đám mây. Module báo cáo thống kê thực hiện các tác vụ trích xuất, chuyển đổi dữ liệu về các hoạt động truy cập trong EZproxy thành các dạng biểu đồ trực quan đơn giản, dễ hiểu, giúp cho các cơ quan, tổ chức có một báo cáo tổng quan về hiện trạng sử dụng các CSDL điện tử để đưa ra quyết định phù hợp cho việc mua sắm bổ sung hàng năm.

  • Đưa ra các báo cáo sử dụng tổng thể.

Các báo cáo cung cấp thông tin sử dụng CSDL từ các nhà xuất bản trong một số trường hợp sẽ không cung cấp đủ thông tin cho người dung. EZproxy Analytics hoạt động như một công cụ thống kê độc lập, cung cấp thông tin cho đơn vị dữ liệu về lưu lượt sử dụng toàn bộ các CSDL điện tử đang được cấu hình trong phần mềm.

  • Đưa ra báo cáo chi tiết phục vụ cho quản lý và ra quyết định.

EZproxy Analytics cung cấp thống kê sử dụng CSDL điện tử theo từng nền tảng nội dung, theo nhóm người dùng, theo loại hình tài liệu, theo vị trí truy cập v.v.. Kể cả các dữ liệu truy cập bảo mật để giám sát và ngăn chặn việc sử dụng trái phép, tất cả các dữ liệu có thể được chạy theo từng ngày, từng tháng, xuất ra dưới các định dạng như pdf, csv phục vụ cho việc lưu trữ, chia sẻ.

  • Tốc độ xử lý nhanh chóng.

EZproxy Analytics đã được tối ưu hoá thuật toán và truy vấn vào các dữ liệu thống kê của phần mềm, đây là các bước mà với các công cụ khác sẽ mất nhiều thời gian, còn với EZproxy Analytics các dữ liệu cơ bản sẽ được tạo sẵn và hiển thị dưới dạng trang báo cáo tổng thể theo nhu cầu của đơn vị.

  • Tạo ra các báo cáo tuỳ chỉnh theo yêu cầu.

Bên cạnh việc tạo các báo cáo, và mô hình hoá dưới các dạng biểu đồ trực quan. EZproxy Analytics cho phép các đơn vị tự tạo các báo cáo riêng theo yêu cầu của mình, tự xây dựng truy vấn tới các điểm dữ liệu và các CSDL điện tử, hay các thông tin liên quan tới địa điểm, vị trí truy cập, sau đó tổ chức dưới dạng biểu đồ, bảng tương tác.

  • Chia sẻ công việc với đồng nghiệp.

EZproxy Analytics cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu báo cáo cho cán bộ, trích xuất các dữ liệu báo cáo, báo cáo mô hình hoá các dữ liệu dưới các định dạng trực quan. Thông tin hiển thị trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau. Nâng cao hiệu quả công việc qua việc trình bày các nội dung, báo cáo một cách đơn giản, dễ hiểu.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác