Loading...
Giỏ hàng 0
hot
Phần mềm AutoCAD 2024

AutoCAD 2024 được xây dựng để tăng tốc quy trình làm việc và chia sẻ liền mạch tầm nhìn với những đổi mới được thiết kế để mở khóa các tiềm năng sáng tạo. Danh mục AutoCAD rất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thiết kế với AutoCAD, AutoCAD LT và dịch vụ mới nhất của Autodesk, AutoCAD Web.

Có gì mới trong phiên bản AutoCAD 2024 ?

Các tính năng mới nhất trong phần mềm AutoCAD® 2024, bao gồm các bộ công cụ đặc thù theo ngành, tự động hóa mới và nhiều thông tin chuyên sâu

 • Khối thông minh:

Tự động đặt các khối dựa trên các vị trí trước đó hoặc nhanh chóng tìm và thay thế các khối hiện có.

 • My Insights:

Hoàn thành dự án của bạn nhanh hơn với các mẹo và tính năng hữu ích từ tính năng My Insights.

 • Cửa sổ nổi:

Hiển thị các cửa sổ bản vẽ cạnh nhau hoặc trên nhiều màn hình trong cùng một phiên bản AutoCAD.

 • Thông tin chi tiết hoạt động

Được thông báo liên tục về những thay đổi gần đây đối với DWG được chia sẻ thông qua nhật ký hoạt động.

 • Lịch sử vẽ:

So sánh các phiên bản trước đây và hiện tại của bản vẽ để xem quá trình phát triển công việc.

 • Chia sẻ:

Gửi bản sao được kiểm soát của bản vẽ của bạn cho đồng đội và đồng nghiệp để xem hoặc chỉnh sửa từ mọi nơi.

 • Nhập đánh dấu và Hỗ trợ đánh dấu:

Nhập phản hồi từ giấy in hoặc PDF và tự động thêm các thay đổi mà không làm thay đổi bản vẽ hiện có.

 • AutoCAD mọi lúc, mọi nơi:

Tạo, chỉnh sửa và xem bản vẽ CAD bằng trình duyệt sử dụng AutoCAD trên thiết bị di động hoặc trên web

 • Chuyển sang Autodesk Docs:

Chuyển các bản vẽ CAD của bạn dưới dạng PDF trực tiếp từ AutoCAD sang Autodesk Docs.


Khám phá thông tin chi tiết và tự động hóa được thiết kế để tăng tốc công việc của bạn

 • Thông tin chi tiết hoạt động:

Luôn kết nối với dữ liệu trong suốt vòng đời dự án của bạn với thông tin chi tiết về các hoạt động của nhiều người dùng trong tệp DWG. Được thông báo về các thay đổi tệp có liên quan và quyền truy cập bằng nhật ký hoạt động. Thông tin chi tiết về hoạt động giúp thu hẹp khoảng cách thông tin trong quy trình làm việc AutoCAD hợp tác của bạn.

 • Cải tiến hỗ trợ nhập và đánh dấu ghi chú

Nhanh chóng gửi và kết hợp phản hồi thiết kế. Nhập phản hồi từ giấy in qua điện thoại di động hoặc PDF và tự động thêm các thay đổi vào bản vẽ của bạn. AutoCAD sử dụng máy học để phát hiện và thực hiện một số hướng dẫn nhất định trong văn bản đánh dấu, bao gồm các lệnh “MOVE”, “COPY” hoặc “DELETE”.

 • Khối thông minh: Vị trí

Tự động đặt các khối trong bản vẽ của bạn ở đúng vị trí và chia tỷ lệ dựa trên vị trí bạn đã chèn các khối tương tự cho đến nay vào tệp DWG của mình, giảm số lần nhấp cần thiết và tiết kiệm thời gian cho bạn trong quá trình này.

 • Hỗ trợ bản địa Apple Silicon

AutoCAD cho Mac 2024 hiện chạy tự nhiên trên các máy Apple Silicon Mac (M1 và M2).


 • Chức năng web

Những người đăng ký AutoCAD nhận được chức năng bổ sung độc quyền trong AutoCAD trên web, bao gồm API AutoLISP trên web và biểu đồ hàng loạt thành một hoặc nhiều tệp PDF.


 • Khối thông minh: Thay thế

Nhanh chóng tìm thấy các khối bạn cần và thay thế một hoặc nhiều khối thông qua các đề xuất dựa trên máy học, các khối được sử dụng gần đây và lựa chọn khối thay thế thủ công.

Download AutoCAD 2024 full, Hướng dẫn tải AutoCAD 2024 full


Các tính năng khác của AutoCAD 2024

Soạn thảo, vẽ và chú thích 2D

 • Cài đặt văn bản
Tạo văn bản đơn hoặc nhiều dòng (mtext) dưới dạng một đối tượng văn bản. Dễ dàng định dạng văn bản, cột và ranh giới.
 • Kích thước

Tạo kích thước tự động. Đưa con trỏ qua các đối tượng đã chọn để xem bản xem trước trước khi bạn tạo.

 • Bảng

Áp dụng công thức, liên kết tới bảng tính Microsoft Excel và tạo bảng có dữ liệu và ký hiệu. Tự động nhập dữ liệu vào bảng bằng các tính năng như Count (Đếm).

 • Leaders (Diễn giải)

Tạo các diễn giải với nhiều nội dung, bao gồm cả văn bản hoặc khối. Dễ dàng định dạng các đường dẫn và xác định kiểu.

 • Đường tâm và dấu tâm

Tạo và chỉnh sửa các đường tâm và dấu tâm tự động di chuyển khi bạn di chuyển các đối tượng được liên kết.

 • Lệnh vẽ đám mây

Vẽ các đám mây xung quanh các thay đổi mới trong bản vẽ để nhanh chóng xác định các cập nhật của bạn.

 • Chế độ xem

Lưu chế độ xem theo tên để dễ dàng quay lại chế độ xem cụ thể để tham khảo nhanh hoặc áp dụng cho chế độ xem bố cục.

 • Bố cục

Chỉ định kích thước của trang bản vẽ của bạn, thêm khối tiêu đề và hiển thị nhiều chế độ xem mô hình của bạn.

 • Trường

Sử dụng các trường trong đối tượng văn bản để hiển thị văn bản có thể được cập nhật tự động khi giá trị trường thay đổi.

 • Liên kết dữ liệu

Cho phép cập nhật đồng thời bằng cách tạo liên kết trực tiếp giữa bảng tính Microsoft Excel và bảng trong bản vẽ của bạn.

 • Trích xuất dữ liệu

Trích xuất thông tin từ các đối tượng, khối và thuộc tính, bao gồm cả thông tin bản vẽ.

 • Khối động

Thêm tính linh hoạt và thông minh vào tham chiếu khối của bạn, bao gồm thay đổi hình dạng, kích thước hoặc cấu hình.

 • Mảng

Tạo và sửa đổi các đối tượng theo mẫu hình tròn hoặc hình chữ nhật hoặc dọc theo đường dẫn.

 • Ràng buộc tham số

Áp dụng các ràng buộc về hình học và kích thước để duy trì mối quan hệ giữa các hình học vẽ.

 • Thanh lọc

Loại bỏ nhiều đối tượng không cần thiết cùng một lúc với lựa chọn dễ dàng và xem trước đối tượng.


Mô hình hóa và trực quan hóa 3D

 • Mô hình khối, bề mặt và lưới
Tạo các mô hình 3D thực tế cho thiết kế của bạn bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ tạo mô hình khối, bề mặt và lưới.
 • Điều hướng 3D (orbit, ViewCube, wheel)

Sử dụng các công cụ điều hướng và xem 3D để quay quanh, xoay, đi bộ và bay quanh mô hình 3D để giới thiệu thiết kế.

 • Phong cách trực quan

Áp dụng các kiểu trực quan để kiểm soát việc hiển thị các cạnh, ánh sáng và bóng của mô hình 3D.

 • Mặt phẳng

Tạo các mặt phẳng tiết diện để hiển thị các mặt cắt ngang qua các khối, bề mặt, mắt lưới hoặc vùng.

 • Kết xuất

Áp dụng ánh sáng và vật liệu để mang lại cho mô hình 3D của bạn một diện mạo chân thực và giúp truyền đạt các thiết kế.

 • Kết xuất đám mây

Kết xuất các mô hình 3D trực tuyến mà không tiêu tốn sức mạnh xử lý hoặc dung lượng ổ đĩa trên máy tính cục bộ của bạn.

 • Đám mây điểm

Đính kèm các tệp đám mây điểm thu được bằng máy quét laze 3D hoặc các công nghệ khác để sử dụng làm điểm khởi đầu cho thiết kế của bạn.

 • Tài liệu mô hình

Tạo các bản vẽ 2D bao gồm các chế độ xem cơ sở, hình chiếu, mặt cắt và chi tiết từ các mô hình 3D.


Sự hợp tác

 • So sánh Xref
So sánh hai phiên bản của một bản vẽ, bao gồm các tham chiếu bên ngoài (Xrefs).
 • Tệp PDF

Chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu từ các tệp PDF bằng cách nhập, xuất hoặc đính kèm chúng dưới dạng lớp lót.

 • Tệp DGN

Chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu từ các tệp DGN bằng cách nhập, xuất hoặc đính kèm chúng dưới dạng lớp lót.

 • So sánh DWG

So sánh hai phiên bản của bản vẽ mà không cần rời khỏi cửa sổ hiện tại của bạn.

 • Bộ trang tính

Xem, truy cập, quản lý và vẽ nhiều bản vẽ dưới dạng bộ trang tính.

 • Tham khảo và nhập mô hình

Đính kèm các mô hình Navisworks làm lớp lót cho bản vẽ của bạn và nhập các mô hình từ các ứng dụng khác.

 • Vị trí địa lý và bản đồ trực tuyến

Chèn thông tin vị trí địa lý vào bản vẽ và hiển thị bản đồ trong bản vẽ từ dịch vụ bản đồ trực tuyến.


Cài đặt tuỳ chỉnh

 • Trình cài đặt đơn giản
Giảm lượng thời gian bạn dành để thiết lập AutoCAD với các cài đặt nhanh hơn và có thể tùy chỉnh.
 • Thẻ Start

Thẻ Start AutoCAD mới cho phép bạn dễ dàng truy cập các tệp và nội dung hữu ích khác trực tiếp từ màn hình chính.

 • Công nghệ TrustedDWG

Công nghệ TrustedDWG® cảnh báo bạn về khả năng không tương thích có thể xảy ra khi tệp không được phần mềm Autodesk lưu lần cuối.

 • Tùy chỉnh CUI

Tùy chỉnh giao diện người dùng để cải thiện khả năng truy cập và giảm số bước cho các tác vụ thường xuyên.

 • Tải trọng an toàn

Chỉ định các hạn chế bảo mật để chạy các tệp thực thi trong AutoCAD để giúp bảo vệ chống lại mã thực thi độc hại.

 • Trình ghi hành động

Ghi lại các lệnh và giá trị đầu vào có thể được phát lại dưới dạng macro hành động.

 • Giám sát biến hệ thống

Theo dõi các biến hệ thống hiện tại dựa trên danh sách các giá trị ưa thích. Bong bóng thông báo cảnh báo bạn về những sai lệch.

 • Trình kiểm tra tiêu chuẩn CAD

Xác định và giám sát các tiêu chuẩn CAD để duy trì các kiểu nhất quán cho các lớp, kiểu đường kẻ, văn bản và kích thước.

 • Giao diện lập trình ứng dụng (API)

Kiểm soát bản vẽ và cơ sở dữ liệu với ActiveX, VBS, AutoLisp, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript và .NET.

 • Cửa hàng ứng dụng Autodesk

Tùy chỉnh phần mềm của bạn với các tiện ích mở rộng được Autodesk phê duyệt.


Offline Autodesk AutoCad Software, For Design, Free Download & Demo/Trial Available


AutoCAD 2024 so với các phiên bản phát hành trước

AutoCAD có mô hình đăng ký linh hoạt, với các tính năng mới có sẵn với mỗi bản phát hành và bản cập nhật sản phẩm. Nếu bạn có giấy phép vĩnh viễn của AutoCAD 2016 hoặc cũ hơn, đây là những gì đã thay đổi.

 • Truy cập vào các bộ công cụ dành riêng cho ngành, bao gồm: Ngành kiến ​​​​trúc, Cơ khí, Điện, Bản đồ 3D, MEP (cơ khí, điện và hệ thống ống nước), Plant 3D (bao gồm chức năng P&ID) và Thiết kế raster
 • AutoCAD trên web: Xem, tạo và chỉnh sửa bản vẽ AutoCAD từ bất kỳ máy tính nào mà không cần cài đặt phần mềm.*
 • AutoCAD trên di động: Xem, tạo và chỉnh sửa bản vẽ AutoCAD qua thiết bị iOS và Android.
 • Quy trình công việc tích hợp: Hoạt động trơn tru trên máy tính để bàn, web và thiết bị di động.*
 • Kết nối lưu trữ đám mây: Truy cập bất kỳ tệp DWG nào trong AutoCAD bằng đám mây của Autodesk, cũng như với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu.


Các tính năng mới hàng đầu được thêm vào từ năm 2016

 • Khối thông minh: Tự động đặt các khối dựa trên các vị trí trước đó hoặc nhanh chóng tìm và thay thế các khối hiện có.
 • Hỗ trợ đánh dấu và Nhập đánh dấu: Nhập phản hồi và tự động kết hợp các thay đổi vào bản vẽ của bạn.
 • Thông tin chi tiết của tôi: Tìm hiểu các mẹo có giá trị và các tính năng mới để giúp bạn làm việc nhanh hơn.
 • API cho AutoCAD trên web: Tự động hóa các quy trình với API AutoLISP trong AutoCAD trên web.
 • Theo dõi: Xem xét một cách an toàn và thêm phản hồi trực tiếp vào tệp DWG mà không làm thay đổi bản vẽ hiện có.
 • Đếm: Tự động đếm các khối hoặc hình học bằng lệnh COUNT.
 • Chia sẻ: Gửi bản sao được kiểm soát của bản vẽ của bạn cho đồng đội và đồng nghiệp để truy cập mọi lúc mọi nơi.
 • Chuyển tới Autodesk Docs: Đẩy các bản vẽ CAD của bạn dưới dạng PDF sang Autodesk Docs từ AutoCAD.
 • Lịch sử bản vẽ: Xem các thay đổi đối với bản vẽ của bạn theo thời gian.
 • So sánh Xref: So sánh hai phiên bản của một xref bên ngoài và thực hiện các thay đổi mà không cần rời khỏi bản vẽ hiện tại của bạn.
 • Bảng khối: Chèn các khối hiệu quả từ tab Thư viện trên máy tính để bàn hoặc trong ứng dụng web AutoCAD.
 • Đo nhanh: Hiển thị nhanh tất cả các phép đo lân cận trong bản vẽ, bao gồm diện tích và chu vi, bằng cách di chuột.
 • Cắt và mở rộng (nâng cao): Chế độ nhanh mặc định hiện tự động chọn tất cả các ranh giới tiềm năng.
 • Thanh lọc (được thiết kế lại): Loại bỏ nhiều đối tượng không cần thiết bằng cách dễ dàng lựa chọn và xem trước đối tượng.
 • So sánh DWG™: So sánh hai phiên bản của bản vẽ hoặc xref mà không cần rời khỏi cửa sổ hiện tại của bạn.
 • Đính kèm/trích xuất dữ liệu đám mây điểm: Đính kèm các tệp đám mây điểm thu được bằng máy quét laze 3D hoặc các công nghệ khác.
 • Nhập PDF: Nhập hình học (tệp phông chữ SHX, tô, hình ảnh raster và văn bản TrueType) vào bản vẽ từ PDF.
 • AutoCAD mọi lúc, mọi nơi: Truy cập AutoCAD từ máy tính để bàn, trang web và thiết bị di động của bạn.*
 • Lưu vào web và thiết bị di động: Lưu bản vẽ và các xref liên quan của chúng từ máy tính để bàn của bạn để xem và chỉnh sửa trong ứng dụng web và thiết bị di động của AutoCAD.
 • Chế độ xem và chế độ xem mới: Dễ dàng thêm chế độ xem đã lưu vào bố cục của bạn.
 • Hỗ trợ màn hình độ phân giải cao: Xem thiết kế của bạn trên màn hình có độ phân giải 4K trở lên.
 • Lựa chọn ngoài màn hình: Các đối tượng được chọn vẫn ở trong bộ lựa chọn, ngay cả khi bạn xoay hoặc thu nhỏ màn hình.


AutoCAD cải tiến kể từ năm 2016

 • Thông tin chi tiết về hoạt động: Được thông báo về những thay đổi gần đây đối với DWG được chia sẻ thông qua nhật ký hoạt động.
 • Thông tin chi tiết về hoạt động: Được thông báo về những thay đổi gần đây đối với DWG được chia sẻ thông qua nhật ký hoạt động.
 • Cửa sổ nổi: Kéo các cửa sổ bản vẽ ra để hiển thị chúng cạnh nhau hoặc trên nhiều màn hình mà không cần mở phiên bản AutoCAD khác.
 • Trình quản lý tập hợp trang tính: Vẽ các tập hợp trang tính của bạn nhanh hơn với nền tảng Autodesk.
 • Tiết kiệm trong nửa giây: Trung bình, mỗi lần lưu sẽ tiết kiệm được một giây.
 • Thời gian cài đặt nhanh chóng: Nhanh hơn tới 50% đối với ổ cứng thể rắn.
 • Chủ đề tối mới: Tính thẩm mỹ xanh hiện đại với các cải tiến về độ tương phản và độ sắc nét.
 • Giao diện người dùng: Biểu tượng thiết kế phẳng, hộp thoại và thanh công cụ trực quan.
 • Hiệu suất điều hướng 3D: Nhanh hơn tới 10 lần.
 • Tăng hiệu suất lưu, di chuyển/sao chép với định dạng tệp 2018.dwg mới.
 • Cửa hàng ứng dụng Autodesk với hơn 1.000 ứng dụng AutoCAD.
 • Định dạng tệp TrustedDWG®.
 • Cài đặt được cải thiện: Cài đặt AutoCAD 2024 nhanh hơn tới 2 lần so với AutoCAD 2023**Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT và An ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com

Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác