Loading...
Giỏ hàng 0
new
IBM Envizi’s Emissions Management: Giải pháp quản lý khí thải

Các giải pháp Quản lý khí thải của Envizi cung cấp một bộ mô-đun phần mềm tích hợp hỗ trợ tính toán chính xác lượng phát thải Khí nhà kính (GHG) Phạm vi 1, 2 và 3, đồng thời ghi lại và theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu khử Cacbon. Truy cập dữ liệu phát thải KNK chính xác, chi tiết để tổ chức của bạn có thể xác định nơi cần tập trung các nỗ lực giảm phát thải, phát triển chiến lược và theo dõi tác động của các dự án giảm phát thải.

Giải pháp quản lý khí thải

Phần mềm quản lý phát thải KNK được xây dựng để đơn giản hóa việc báo cáo KNK

Hỗ trợ các yếu tố phát thải và phương pháp tính toán Carbon

Công cụ hệ số phát thải của Envizi kết hợp tất cả các bộ dữ liệu hệ số phát thải Carbon chính được công bố công khai mà chúng tôi duy trì theo thời gian. Ngoài ra, bạn cũng có thể nắm bắt các bộ yếu tố tùy chỉnh và bên thứ ba, làm cho nó trở thành một giải pháp rất linh hoạt cho báo cáo Phạm vi và phức tạp.

Các bộ dữ liệu nhân tố bao gồm: Tài khoản Nhà kính Quốc gia Úc, DEFRA (Anh), US EPA (Lãnh đạo Khí hậu), e-GRID Hoa Kỳ, Hệ số Điện Quốc gia IEA, Bộ Môi trường NZ, IPCC, Green-e và Hiệp hội các cơ quan ban hành.

Mô-đun sản phẩm Quản lý khí thải

Với quyền truy cập vào dữ liệu có thể kiểm toán thông qua các giải pháp Quản lý khí thải của Envizi, bạn có thể tự tin báo cáo với các bên liên quan bao gồm cả các nhà đầu tư khi biết rằng dữ liệu Carbon của tổ chức của bạn là cấp tài chính và có thể kiểm tra được trong một nền tảng duy nhất.

Phạm vi 1, 2 Kế toán KNK + Báo cáo

Đưa các tính toán phát thải ra khỏi bảng tính với một nền tảng mở rộng được xây dựng trên Giao thức KNK, cho phép bạn chuẩn bị dữ liệu Phạm vi 1 và 2 cho các khuôn khổ báo cáo tuân thủ và tự nguyện về phát thải.

Các tính năng phổ biến trong mô-đun này

 • Các yếu tố khuyến khích tùy chỉnh

Nắm bắt và quản lý hiệu quả các hệ số phát thải bằng các công cụ tải lên hệ số hàng loạt.

 • Phân loại sử dụng nguồn điện có thế tái tạo

Dễ dàng ghi lại và quản lý việc phân bổ chứng chỉ trong toàn tổ chức của bạn để đảm bảo tính toán lượng khí thải chính xác. Tối ưu hóa chi phí giảm phát thải bằng cách mua chứng chỉ cho các địa điểm có hệ số phát thải cao dựa trên thị trường.

 • Báo cáo dựa trên thị trường sử dụng các yếu tố hỗn hợp dân cư

Envizi quản lý và áp dụng các hệ số hỗn hợp dư đối với mức tiêu thụ điện lưới chưa có trong các chứng chỉ.

 • Báo cáo về tất cả KNK

Bao gồm CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 và các khí khác có khả năng làm nóng lên toàn cầu.

Phạm vi 3 Kế toán KNK + Báo cáo

Tính toán phạm vi 3 phát thải KNK thượng nguồn và hạ nguồn trong tổ chức của bạn bằng cách sử dụng tất cả các phương pháp được hỗ trợ bởi Nghị định thư KNK bao gồm dựa trên chi tiêu, dữ liệu trung bình, kết hợp và nhà cung cấp cụ thể.

Các tính năng phổ biến trong mô-đun này

 • Đánh giá dữ liệu PowerReport

Phân tích tất cả các tập dữ liệu của bạn bằng PowerReport, cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh trực quan hóa dữ liệu.

 • Tóm tắt chính xác tính toán

Cải thiện độ chính xác báo cáo của tổ chức bạn hàng năm với các bản tóm tắt về độ chính xác tính toán cho mỗi loại dữ liệu, vì vậy bạn có thể giải quyết các vấn đề về quản trị dữ liệu.

 • Tính toán theo chi tiết

Các hệ số phát thải dựa trên chi tiêu và trung bình để ước tính và báo cáo lượng phát thải bằng cách sử dụng dữ liệu hoạt động được thu thập với nỗ lực tối thiểu (ví dụ: diện tích sàn, số giờ hoạt động).

Thiết lập mục tiêu + Theo dõi

Đặt mục tiêu năng lượng và giảm phát thải và theo dõi hiệu suất của bạn để đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu khử Carbon.

Các tính năng phổ biến trong mô-đun này

Tập trung thời gian và nỗ lực của bạn để xác định các cơ hội giảm phát thải và tiêu thụ năng lượng, đồng thời loại bỏ các phân tích và báo cáo không cần thiết với mô-đun Theo dõi & Thiết lập Mục tiêu của Envizi.

 • Bảng phân tích tỷ giá

So sánh cường độ thực tế với các mục tiêu bằng cách sử dụng bảng điều khiển phân tích tỷ lệ.

 • Các bảng hiệu suất

So sánh với các mục tiêu và ngân sách từ dưới lên trong trang tổng quan hiệu suất tiêu chuẩn. Tối ưu hóa chi phí giảm phát thải bằng cách mua chứng chỉ cho các địa điểm có hệ số phát thải cao dựa trên thị trường.

 • Tải lên số lượng lớn từ Excel

Tạo và chỉnh sửa hàng loạt dữ liệu mục tiêu bằng cách sử dụng các mẫu excel trống hoặc được điền sẵn.

 • Tự động nhập liệu mục tiêu

Dữ liệu mục tiêu từ các nguồn khác nhau có thể được tải tự động hoặc thu thập thủ công.

 • Dễ dàng đánh giá dữ liệu mục tiêu

Việc đưa dữ liệu mục tiêu vào PowerReport cho phép sử dụng trong các báo cáo tùy chỉnh.

 • Theo dõi mục tiêu ở mọi nơi

Một nền tảng được xây dựng có mục đích hợp nhất các mục tiêu tiêu thụ, phát thải và giảm năng lượng của tổ chức bạn trên các danh mục tài sản lớn.

Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com

Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Bình luận
Bình luận

Khách hàng & Đối tác